Energetika

E-register energetskih izkaznic stavb oziroma delov stavb dostopen javnosti

Z 12. majem je možno za posamezno stavbo ali del stavbe pridobiti informacijo o izdani energetski izkaznici tudi v e-registru nepremičnin.
E-register energetskih izkaznic stavb oziroma delov stavb dostopen javnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z Geodetsko upravo republike Slovenije aktiviralo javni vpogled v izdane energetske izkaznice stavb preko e-registra vpogleda v nepremične na portalu prostor. Vpogled je trenutno možen za vse veljavne energetske izkaznice, ki so bile izdane do 13. aprila. Nekatere izdane izkaznice še niso vidne, ker postopek vnosa še poteka ali pa podatki niso pravilni. Predvidoma od junija dalje bo vzpostavljen z izdajo sočasen prikaz energetske izkaznice v e-registru. Do takrat se bodo objavljali posamezni paketi izdanih izkaznic.

Spomnimo, energetska izkaznica stavbe je listina s podatki o energijski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti. Gre za ukrep, ki je namenjen boljši informiranosti potrošnika, torej tistega, ki želi stavbo oziroma stanovanje kupiti ali najeti. Stavba je porabnik energije, zato je smiselno, da pred odločitvijo o nakupu ali najemu preverimo, kako energijsko varčna oziroma potratna je. Strošek za energijo v stavbi je relativno velik, kar pomeni, da so velike tudi potrebne investicije, če bi želeli stavbo prenoviti. Zato ima energetska izkaznica stavbe koristne podatke za odločitev potrošnika. Pri nakupu ali najemu je tako seznanjen s tem, kakšne stroške lahko pričakuje za energijo v stavbi. Energetska izkaznica prinaša tudi pomembne informacije o tem, s katerimi ukrepi lahko zmanjšamo porabo energije v stavbi, ki pa niso nujno velike investicije. Vsekakor pa nas seznanja s tem, kateri ukrepi bi bili najbolj učinkoviti. Ta priporočila predstavljajo spodbudo za izvedbo najpomembnejših ukrepov in niso splošna, ampak se nanašajo na stavbo, za katero je energetska izkaznica izdelana.

Potem, ko so z novim letom začele veljati kazni za oglaševanje nepremičnin brez energetskih kazalnikov iz energetske izkaznice, so 25. februarja začele veljati tudi kazni za nepridobitev izkaznice ob prodaji ali oddaji nepremičnine za več kot leto dni. Globa, ki lahko doleti lastnika nepremičnine, ki tega ne stori, je 300 evrov. Z globo od tisoč do deset tisoč evrov pa se kaznuje za prekršek pravna oseba, če ne namesti energetske izkaznice na vidno mesto v javnih stavbah. Energetsko izkaznico morajo namreč pridobiti tudi vse javne stavbe s površino večjo od 500 kvadratnih metrov. Z 9. julijem pa se bo ta površina zmanjšala na 250 kvadratnih metrov. (pb)

Polona Bahun
O avtorju