Obnovljivi viri

Eko sklad objavil štiri nove javne pozive

Ti so namenjeni gospodarstvu za naložbe v URE in OVE, za nakup pnevmatik višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih, občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev ter za naprave za samooskrbo z električno energijo.

Eko sklad objavil štiri nove javne pozive

S prvim javnim pozivom pet milijonov evrov nepovratnih sredstev in dva milijona evrov ugodnih kreditov namenja za nove naložbe v učinkovito rabo energije (URE) in obnovljive vire energije (OVE) za gospodarstvo. Tako kot na podlagi predhodnega javnega poziva, ki je bil zaključen maja, ostajajo predmet spodbude vsi do sedaj spodbujani ukrepi, razen gradnje skoraj nič-energijskih stavb. Slednje bodo spodbujene v okviru novega javnega poziva, ki bo objavljen v kratkem. Do teh sredstev so upravičeni pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini ter pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna. Lokalne skupnosti niso upravičene osebe. Obrestna mera kredita bo trimesečni EURIBOR + 1,3 odstotka.

Drugi javni poziv za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih namenja štiri milijone evrov nepovratnih sredstev upravičenim osebam za nakup in montažo pnevmatik višjega energijskega razreda. Enako kot na predhodnem javnem pozivu, ki je bil zaključen v oktobru. Spodbuda bo znašala sto evrov na pnevmatiko, predmet spodbude pa bodo lahko pnevmatike, kupljene od 1. junija letos dalje, če bo montaža le-teh izvedena po zaključku javnega poziva, in sicer od 1. oktobra dalje.

Tretji javni poziv namenja tri milijone evrov nepovratnih sredstev za nove naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije. Gre za nadaljevanje prejšnjega javnega poziva, novi pa je enak razen nekaj dodatnih zahtev nomotehnične narave.

Četrti javni poziv pa namenja občinam sedem milijonov evrov nepovratnih sredstev za nakup novih vozil za izvajanje javnega mestnega in medkrajevnega potniškega prometa, za prevoz potnikov in njihove prtljage ter za prevoz šolarjev. Predmet spodbud so lahko nova vozila, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Sloveniji, in sicer vozila za prevoz potnikov na električni pogon ter vozila za prevoz potnikov na vodik.

Polona Bahun
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.