Energetika

ELES in Elektro Primorska vzpostavili sodobno prenosno zanko

Z vzpostavitvijo moderne 110 kV elektroenergetske prenosne zanke, ki povezuje transformatorske postaje v Divači, Kopru, Izoli in Luciji, je slovenska obala zdaj opremljena z najzanesljivejšim napajanjem v svoji zgodovini.

ELES in Elektro Primorska vzpostavili sodobno prenosno zanko

Uvod v modernizacijo elektroenergetskega omrežja
Slovenska obala je doživela pomemben korak naprej v zanesljivosti in modernizaciji svoje elektroenergetske infrastrukture s svežo vzpostavitvijo nove 110 kV elektroenergetske prenosne zanke. Ta povezuje transformatorske postaje v Divači, Kopru, Izoli in Luciji, zagotavljajoč stabilno in zanesljivo napajanje celotnega obalnega območja. Projekt, ki je bil zaključen 24. aprila 2024, predstavlja ključno nadgradnjo v elektroenergetskem sektorju, ki bo imela dolgoročne pozitivne vplive na lokalno gospodarstvo in kakovost življenja prebivalcev.

Nova RTP Izola
V Izoli je bila zgrajena nova, sodobna razdelilna transformatorska postaja (RTP) 110/20 kV, ki je nastala kot skupna investicija Elesa in Elektra Primorske. Gradnja je potekala na mestu obstoječe 20 kV razdelilne postaje, ki je bila v uporabi za napajanje odjemalcev v Izoli in okolici. Dela so trajala skoraj tri leta, od junija 2021 do aprila 2024, vključno z rušenjem stare 10 kV in 35 kV postaje ter izgradnjo novih objektov in opreme.

Povezave med RTP
Za učinkovito delovanje nove RTP v Izoli so bile vzpostavljene dve novi 110 kV povezavi: prva med RTP Divača in RTP Izola, ki se priključuje na obstoječo zanko Divača-Koper, in druga med RTP Izola in RTP Lucija. Gradnja teh povezav se je začela v začetku leta 2023 in zaključila aprila 2024, pri čemer je bil uporabljen poseben visokonapetostni kabel, ki je položen podzemno na več delih trase, vključno s podvrtavanjem pod infrastrukturnimi objekti.

Posodobitev RTP Lucija in končni rezultati
Rekonstrukcija RTP Lucija je bila potrebna za integracijo nove zanke. Vključevala je urejanje komandnega prostora, dograditev novega 110 kV daljnovodnega polja za povezavo z RTP Izola in obnovo obstoječega polja za povezavo z RTP Koper. Ta dela so se izvajala od junija 2023 in so prav tako bila zaključena aprila 2024. Z zaključkom tega velikega infrastrukturnega projekta je slovenska obala zdaj opremljena z najzanesljivejšim elektroenergetskim sistemom v svoji zgodovini, kar pomeni znatno izboljšanje za vse lokalne prebivalce in podjetja. Ta projekt ne samo da povečuje zanesljivost oskrbe z elektriko, ampak tudi zagotavlja, da bo obalno območje bolje opremljeno za prihodnje tehnološke razvoje in povečano povpraševanje po energiji.

Mare Bačnar
O avtorju