Energetika

ELES in mestna občina Velenje skupaj rešujeta izzive preobrazbe daljinskega ogrevanja

Včeraj je v Velenju potekala mednarodna konferenca Mestne občine Velenje z naslovom Pozdravljena, prihodnost 2022, preobrazba sistemov daljinskega ogrevanja v Evropi. Na konferenci so predstavili tudi Akcijski načrt preobrazbe daljinskega sistema Šaleške doline do leta 2030 ter nov projekt energetska pisarna, kjer so prebivalcem Šaleške doline na voljo informacije in konkretni napotki glede energetske prenove svojih domov, zmanjšanja porabe in stroškov energije ter o možnostih pridobitve subvencij za energetske prenove.

ELES in mestna občina Velenje skupaj rešujeta izzive preobrazbe daljinskega ogrevanja

V Velenju se namreč zavedajo, da bo eden njihovih ključnih projektov preobrazba sistema daljinskega ogrevanja, saj morajo v naslednjih letih preiti na razpršene obnovljive vire in zagotoviti, da bo sistem ogljično nevtralen, kar bo tako z vidika financ kot izvedbe zelo zahtevno. Preobrazba je namreč ocenjena na 130 milijonov evrov, zato pri prestrukturiranju potrebujejo pomoč države in EU. Intenzivno pripravljajo razvojne projekte, aktivno sodelujejo v različnih delovnih skupinah (tudi na ravni EU), da bodo lahko izpeljali kakovostno in pravično prestrukturiranje regije. Že v lani so pripravili odmevno mednarodno konferenco Pozdravljena, prihodnost – na zeleno do kakovostnejšega življenja, na kateri so se seznanili s tujimi praksami glede priprave zakonodaje, zagotavljanja finančnih virov ter podpore v okviru pravičnega prehoda. Pridobili so izkušnje in številne stike predstavnikov evropskih držav, ki so jim v pomoč pri načrtovanju nadaljnjih korakov.
Prehod iz premoga je pomemben proces, ki bo imel dolgoročne posledice na gospodarstvo in bo močno vplival na sektor energetike v državi. Zato je treba temelje, ki bodo omogočili, da bo ta proces pravičen, skupaj premišljeno zastaviti. Na letošnji mednarodni konferenci o preobrazbi sistemov daljinskega ogrevanja v EU so združili znanja in moči različnih strokovnjakov, da bi tako zagotovili pravičen prehod za delavce, premogovno skupnost ter za državljanke in državljane. 
Družba ELES, Mestna občina Velenje in Občina Šoštanj se v okviru partnerskega dogovora, definiranega v okvirnem sporazumu, sklenjenem leta 2021, združeno lotevajo izziva transformacije fosilnih sistemov ogrevanja na lokalni in nacionalni ravni.
Ob odprtju konference je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol med drugim poudaril, da je v sklopu prestrukturiranja regije, preobrazba sistema daljinskega ogrevanja eden najbolj zahtevnih projektov, ki terja veliko mero odgovornosti, sodelovanja in aktivno udeležbo vseh deležnikov pri zeleni preobrazbi.  
Direktor družbe ELES mag. Aleksander Mervar je v nagovoru med drugim poudaril, da bo imel primer reševanja situacije v občini Velenje pomemben vpliv na ravni celotne Slovenije ter, da je tesno sodelovanje med elektroenergetiko in dejavnostjo oskrbe s toplotno energijo, nujno. Kljub temu, da smo v zaostrenih razmerah na energetskem trgu, ni pričakovati, da se bo proces zelene preobrazbe ustavil. Na Elesu se tega zavedajo, zato so dejavni v številnih projektih. med drugim tudi v mednarodnem projektu SINCRO.GRID, ki je bil pred kratkim uspešno zaključen. Nov projekt je GreenSwitch, ki je bil uvrščen na listo PCI projektov in katerega vrednost je ocenjena na več kot 210 milijonov evrov. Ta bo omrežje pripravil na to, kar se bo z omrežjem dogajalo v prihodnjih letih. Po njegovem mnenju bo povečevanje ogrevanja z visoko rastjo uporabe malih toplotnih črpalk, zaradi specifičnosti delovanja toplotnih črpalk v zimskem obdobju (v popoldanskih in večernih urah, kar bo povzročilo dvig konične porabe električne energije) še bolj obremenjevalo elektroenergetska omrežja, tako distribucijsko kot prenosno, k čemur po bo svoje dodala tudi elektrifikacija prometa. 
Minister za infrastrukturo mag. Bojan Kumer je predstavil načrte glede preobrazbe daljinskih sistemov ter načrte ministrstva za obvladovanje stroškov ogrevanja ter zbranim spregovoril o trenutnih razmerah v energetiki, ki smo jo v preteklosti nekoliko zanemarili in jo jemali kot samoumevno. Po njegovem mnenju je ravno to pripeljalo do krize pomanjkanja proizvodnih enot. V ospredje prihaja varčevanje z energijo, kar bo odločujoče ravno v letošnji zimi. Po njegovem mnenju bi se moral na evropski ravni spremeniti trg električne energije. Kot je dejal, se energetska kriza ni začela šele z vojno v Ukrajini, ampak že  lani spomladi in dobila pospešek lansko jesen. Februarja pa je energetika dobila končen udarec. Zato je zeleni prehod po njegovem mnenju prava smer, saj je že danes EU zaradi njega za 20 odstotkov manj odvisna od fosilnih goriv in s tem od Rusije. Pred nami so izzivi, ki jih mogoče nismo pričakovali. Maksimalno je treba povezati tudi državno in lokalno raven, kjer so še velike rezerve. Znanja je v slovenski energetiki ogromno, treba ga je le povezati in delovati vključevalno ter ga smiselno povezati z lokalnimi skupnostmi za skupni enotni cilj.

V nadaljevanju so predstavniki Evropske komisije predstavili stališča in poglede o dekarbonizaciji sistemov daljinskega ogrevanja do leta 2030, govorili o finančni podpori in instrumentih tehničnih pomoči ter predstavili primere dobrih praks v Evropi. Na zaključni okrogli mizi je med drugimi uglednimi strokovnjaki sodeloval tudi koordinator direktorja družbe ELES za strategije in inovacije mag. Gregor Goričar ter v pogovoru izpostavil aktivnosti sodelovanja družbe ELES z Mestno občino Velenje, vlogo razpršenih virov ter vzroke visokih cen energentov.  

Polona Bahun
O avtorju