Energetika

TEŠ bo sodeloval pri preobrazbi sistema ogrevanja v Šaleški dolini

V komunalnem podjetju Velenje skupaj z občinama Velenje in Šoštanj že letos načrtujejo oddajo vloge za črpanje sredstev iz evropskega Sklada za pravičen prehod, kjer je preobrazba ogrevalnega sistema opredeljena kot strateški projekt.

TEŠ bo sodeloval pri preobrazbi sistema ogrevanja v Šaleški dolini

Komunalno podjetje Velenje je z občinami ustanoviteljicami in Termoelektrarno Šoštanj sklenilo sporazum o sodelovanju pri načrtovanju preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, ki je podlaga za pripravo projektne dokumentacije za postopen prehod na obnovljive vire energije. Skupni koncept prehoda vključuje toplotne črpalke na lokaciji TEŠ s pripadajočimi sončnimi elektrarnami, kogeneracijo električne in toplotne energije s kotlom, razdelilno postajo za ločitev veje na del Šoštanj in del Velenje, toplotno črpalko na Centralni čistilni napravi Šaleške doline ter preobrazbo omrežja in postaj v upravljanju Komunalnega podjetja Velenje.

Prva faza preobrazbe obstoječega sistema ogrevanja, , ki oskrbuje več kot 35.000 odjemalcev, in postopna energetska sanacija stavb sta že v teku in bosta prinesli 25.269 ton manj izpustov CO2  in 21.150 ton manj porabljenega premoga, kar pomeni letni prihranek toplotne energije v višini 76.559 MWh (trenutno je povprečna letna poraba 320.000 MWh). Kot je bilo izpostavljeno ob podpisu sporazuma, morajo v Šaleški dolini v desetih letih preiti na čist vir energije, zato je treba čim prej določiti investicije in ukrepe, ki bodo iz naslova Sklada za pravičen prehod prednostno naslavljali prestrukturiranje sistema daljinskega ogrevanja. Pri tem je TEŠ je edinstvena energetska lokacija, ki jo velja tudi v prihodnosti dobro izkoristiti.

Sporazum o pripravi idejne rešitve za koncept prenove daljinskega sistema ogrevanja v Šaleški dolini z novimi obnovljivimi viri je tudi podlaga za pripravo projektne dokumentacije skupnega koncepta projektne skupine za preobrazbo daljinskega ogrevanja Šaleške doline z vključitvijo naprav za proizvodnjo elektrike in toplote s postopnim prehodom na obnovljive vire energije. V Komunalnem podjetju Velenje skupaj z občinami Velenje in Šoštanj sicer že letos načrtujejo oddajo vloge za črpanje sredstev iz evropskega Sklada za pravičen prehod, kjer je Preobrazba ogrevanja opredeljena kot strateški projekt regije. V začetku naslednjega leta pa bodo na terenu začeli izvajati tudi prenove izolacije in podporja na distribucijskem omrežju, posodobitve toplotnih postaj ter umeščati predviden prvi obnovljivi vir za proizvodnjo toplote. Ključna bo tudi sočasna energetska sanacija vseh stavb na območju Velenja.
 

Brane Janjič
O avtorju