Energetika

ELES obiskal predsednik vlade dr. Miro Cerar

Direktor Elesa mag. Aleksander Mervar je skupaj z ekipo ožjih sodelavcev gostu predstavil strateške usmeritve družbe ter ga seznanil z mednarodnimi projekti, v katerih ELES sodeluje.
ELES obiskal predsednik vlade dr. Miro Cerar

Kot je dejal mag. Aleksander Mervar, v Elesu vidijo številne dobre priložnosti, ki so vključene tudi v Strateški poslovni načrt družbe za obdobje 2016 do 2020. Elesove strateške usmeritve so odziv na izzive in spoznanja, ki izhajajo iz celovite in poglobljene analize zunanjega in notranjega okolja, je ob tem izpostavil direktor mag. Aleksander Mervar.

V nadaljevanju so strokovnjaki družbe ELES predsedniku vlade in njegovi ekipi predstavili tudi mednarodne projekte FutureFlow, SINCRO.GRID in NEDO, v katerih sodeluje ELES, ter druga vlaganja v pametna omrežja.

Kot je znano, pri projektu FutureFlow, ki je s prvim sestankom delovne skupine stekel v januarju, sodeluje 12 partnerjev iz osmih evropskih držav. Med njimi so štirje sistemski operaterji, poleg slovenskega še avstrijski, madžarski in romunski, raziskovalne ustanove (med drugim EIMV), tehnološke družbe in dva trgovca, to sta Gen-I in Elektro energija. Štiriletni projekt, v vrednosti 13 milijonov evrov, bo razširil področje delovanja t. i. sekundarne regulacije frekvence iz proizvodnje tudi na odjem in omogočil mednarodno izvajanje takšne dejavnosti. Raziskane bodo nove rešitve za izravnavo elektroenergetskega sistema in upravljanje pretokov v evropskem elektroenergetskem omrežju. Celotna rešitev projekta bo zagotavljala sistemske storitve najvišje kakovosti iz alternativnih virov rezerve, to pomeni iz vodenja odjema in razpršene proizvodnje.

Partnerji pri projektu SINCRO.GRID, ki so ravno včeraj v Kidričevem podpisali sporazum o skupni koordinaciji v tem projektu, so hrvaški in slovenski sistemski (HOPS in ELES) in distribucijski operaterji (HEP-ODS in SODO). Njegov namen je vzpostaviti napredne sisteme za obvladovanje omrežne napetosti in baterijskih hranilnikov energije. Projekt omogoča podporo integraciji obnovljivih virov energije, izboljšanje obratovanja sistema in učinkovitosti omrežja, povečanje zmogljivosti obstoječega omrežja ter izboljšanje tehnologij in trga sistemskih storitev. Investicijska vrednost projekta, s katerim se bodo prijavili na razpis za črpanje sredstev iz programa Instrument za povezovanje Evrope, znaša 106,6 milijona evrov, predvidoma pa naj bi bil zaključen leta 2021.

V mesecu dni pa naj bi s podpisom pogodbe med japonsko agencijo za nove energetske in industrijske tehnologije NEDO in Elesom, ki je v lanskem letu prevzel vlogo koordinatorja, uradno stekel projekt slovensko–japonskega partnerstva NEDO. Demonstracijski projekt na področju pametnih omrežij in pametnih skupnosti NEDO zajema tri področja. Prvo zajema razvoj in prikaz delovanja integriranega sistema upravljanja distribucijskih omrežij za skupno uporabo v slovenskih distribucijskih podjetjih, ki bo hkrati interoperabilen v sklopu različnih tehnoloških sistemov v uporabi. Drugo področje zajema razvoj in prikaz delovanja integriranih rešitev na področju upravljanja s porabo, s katerimi bo omogočeno učinkovito prilagajanje odjema distribucijskih omrežij glede na predvideno povečevanje porabe električne energije in proizvodnje iz razpršenih virov, čemur lahko sledi nameščanje pametnih števcev in prikaz delovanja ustreznega uravnavanja odjema v okviru različnih storitev, ki jih izvajajo distribucijska podjetja. Tretje področje pa zajema uvedbo in prikaz delovanja sistema celostnega  upravljanja z energijo, ki bo omogočal nadzor in vodenje celostne preskrbe z energijo v urbanih področjih. Projekt naj bi bil končan v treh letih, njegova vrednost pa je ocenjena na več kot 20 milijonov evrov.

Predsedniku vlade si je ogledal še sodoben Republiški center vodenja z novim sistem vodenja SCADA/EMS, ki je v celoti zaživel v septembru lani. Z novim sistemom vodenja so Elesovi operaterji dobili novo orodje za vodenje obratovanja slovenskega elektroenergetskega sistema. ELES pa bo z njim lažje obvladal vse procese in aktivnosti, ki jih združenje ENTSO-E pričakuje od svojih članov.

Polona Bahun
O avtorju