Energetika

ELES praznuje 100 let prenosne povezave Fala-Laško

Leta 1924 je vzpostavitev prenosne povezave Fala–Laško predstavljala začetek razvoja slovenskega elektroprenosnega sistema, ki je skozi leta doživel številne mejnike, vključno z mednarodno integracijo in tehnološkimi nadgradnjami, kar ELES letos obeležuje z več pomembnimi obletnicami.

ELES praznuje 100 let prenosne povezave Fala-Laško

Podjetje Fala je v letu 1924 postavilo temelje slovenskemu elektroprenosnemu sistemu z izgradnjo 77-kilometrskega 80 kV daljnovoda, ki je povezal hidroelektrarno Fala z razdelilno transformatorsko postajo (RTP) v Laškem. To območje je postalo ključna vozliščna točka, saj je daljnovod omogočil prenos električne energije do RTP Laško, od koder je energija tekla naprej do Termoelektrarne Trbovlje po 35 kV daljnovodu. Ob tem velja omeniti, da je bila postavitev te infrastrukture prelomnica, ki je omogočila razvoj večjega obsega elektrifikacije in industrijskega napredka v Sloveniji. Prav tako je bila v RTP Laško ustanovljena prva specializirana ekipa za upravljanje in vzdrževanje, sestavljena iz obratovodje, dveh stikalc in ključavničarja. To obdobje je prav tako zaznamovalo vzpostavitev prvih paralelnih obratovanj, ki so pripomogla k stabilnejšemu in zanesljivejšemu elektroenergetskemu sistemu.

Družba ELES, ki danes igra ključno vlogo v upravljanju slovenskega elektroenergetskega sistema, sicer letos praznuje več pomembnih obletnic, ki odsevajo bogato zgodovino in stalni razvoj elektroprenosnih zmogljivosti:

70 let izmenjave z Avstrijo (1954) - Ta mejnik simbolizira začetke mednarodnega sodelovanja in integracije Slovenije v evropski elektroenergetski sistem, kar je omogočilo boljšo energetsko varnost in stabilnost. Mineva tudi 60 let od ustanovitve organizacije SUDEL in začetka gradnje 220 kV omrežja (1964) - SUDEL je imel pomembno vlogo pri usklajevanju elektroprenosnih politik in praks med jugoslovanskimi republikami, 220 kV omrežje pa je bilo ključno za povečanje zmogljivosti in zanesljivosti sistema. Letos mineva 50 let sinhronega obratovanja z zahodnoevropskim sistemom UCPTE (1974) - Ta korak je pomenil tehnično in operativno združevanje slovenskega sistema z večjim evropskim omrežjem, kar je prineslo večjo učinkovitost in mednarodno sodelovanje. Mineva tudi deset let od vzpostavitve daljnovoda 2x400 kV Beričevo–Krško in preoblikovanja družbe ELES v javno podjetje (2014). Te obletnice postavljajo temelje za prihodnje izzive in razvojne priložnosti v elektroenergetiki. Z zavezanostjo trajnostni inovaciji in tehnološkemu napredku, ELES in slovenski elektroenergetski sistem nadaljujeta s svojo ključno vlogo pri zagotavljanju zanesljive in trajnostne oskrbe z električno energijo.


 

Video vsebina

" class="r:16-9 youtube__thumb" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>
Mare Bačnar
O avtorju