Energetika

ELES prejemnik nagrade Družbeno odgovorne sinergije 2021

Namen nagrade je izpostaviti najboljše slovenske projekte s področja družbene odgovornosti in s tem povečati izmenjavo najboljših praks.

ELES prejemnik nagrade Družbeno odgovorne sinergije 2021

Družba ELES je skupaj s projektnim partnerjem EN-LITE Društvo za spodbujanje energetske pismenosti, v okviru nagrade Družbeno odgovorne sinergije 2021 prejela priznanje za uvrstitev na tretje mesto v kategoriji velikih podjetij/organizacij. 

Nagrado, ki jo podeljuje mreža za družbeno odgovornost Slovenije skupaj s pridruženimi partnerji, sta partnerja prejela za spodbujanje energetske pismenosti med deležniki, s poudarkom na mladi generaciji (dijaki in študentje, njihovi učitelji in profesorji), širši strokovni javnosti, odločevalcih in medijih. Projekt predstavlja naprednejši pristop sodelovanja javnega podjetja v državni lasti z neprofitno in nevladno organizacijo, ki od leta 2017 deluje v javnem interesu na področju energetike. Poslanstvo društva EN-LITE je v družbeni sinergiji s poslanstvom družbe ELES, ki z zanesljivim upravljanjem elektroenergetskega sistema skrbi za stabilnost, učinkovit razvoj družbe in prehod v brezogljično Slovenijo in regijo.

Glavni namen partnerstva je tudi izobraževalno-ozaveščevalni v obliki knjige o trajnostni energiji, predavanj in strokovnih razprav, priročnikov o energetski pismenosti, pogovorov s strokovnjaki o energiji in energetiki, izobraževalnih knjižic o sevanju v vsakdanjem življenju, digitalne izobraževalne platforme iEnergija ter mednarodnih sodelovanj v programu OE4BW (Open Education for a Better World). (pb)

povzeto po sporočilu za javnost
O avtorju