Energetika

ELES razpisuje 23 kadrovskih štipendij

Zainteresirani kandidati morajo vlogo s priporočeno pošto poslati najkasneje do vključno 16. oktobra.

ELES razpisuje 23 kadrovskih štipendij

ELES za šolsko/študijsko leto 2023/2024 razpisuje štiri štipendije za dijake drugega letnika programa srednjega (poklicnega) tehniškega izobraževanja, smer elektrikar, štiri štipendije za študente drugega letnika prve bolonjske stopnje elektrotehnike, devet štipendij za študente od vključno prvega letnika druge bolonjske stopnje elektrotehnike, tri štipendije za študente drugega letnika prve bolonjske stopnje računalništva in informatike in tri štipendije za študente od vključno prvega letnika druge bolonjske stopnje računalništva in informatike.

Prosilci za štipendijo morajo poleg izpolnjenega obrazca, vloge, ki je objavljen  na njihovi spletni strani posredovati še kratek življenjepis, pismo o nameri, fotokopijo potrdila o vpisu v izobraževalni program, za katerega se razpisuje štipendija, fotokopijo zadnjega spričevala, skupaj z ocenami predhodnega šolskega leta oziroma potrdila o opravljenih izpitih iz zaključenega predhodnega študijskega leta, fotokopijo dokazila o zaključni nalogi in oceni iz prve bolonjske stopnje v primeru prijave na razpis za prvi letnik druge bolonjske stopnje fotokopijo dokazila o posebnem dosežku, če z njim razpolagajo. Če prosilec ob oddaji vloge še ne razpolaga z vsemi dokumenti in potrebnimi dokazili, jih bo lahko, po dogovoru s Službo za upravljanje in razvoj kadrov, dostavil naknadno. Vlogo za mladoletne osebe pa morajo vložiti starši oziroma zakoniti zastopniki.

Izpolnjeno vlogo, skupaj s prilogami, naj kandidati pošljejo s priporočeno pošto na naslov: ELES, d.o.o., Služba za upravljanje in razvoj kadrov, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, (ne odpiraj - ŠTIPENDIJA), najkasneje do vključno 16. oktobra 2023.

Več informacij je na voljo na spletni strani družbe ELES.

Polona Bahun
O avtorju