Energetika

ELES svoje projekte predstavlja širom sveta

Mednarodna projekta SINCRO.GRID in FutureFlow sta bila predstavljena na generalnem zasedanju energetske veje Inštituta inženirjev elektrotehnike in elektronike v ZDA.
ELES svoje projekte predstavlja širom sveta

Pod sloganom Pričakujte negotovost je v Atlanti potekalo generalno zasedanje energetske veje Inštituta inženirjev elektrotehnike in elektronike, ki predstavlja osrednjo globalna platforma za izmenjavo raziskovalnih dosežkov, praktičnih izkušenj in dobrih praks na področju elektroenergetike. Zasedanja se je udeležilo več kot tri tisoč delegatov iz vsega sveta.

V sklopu komiteja Energetski razvoj in proizvodnja električne energije je izvedenec za tehnične sisteme vodstvo področja za upravljanje s sredstvi in projekti v Elesu dr. Uroš Kerin že peto leto zapored predsedoval strokovnemu panelu Evropski energetski projekti. V okviru panela, ki aktualne projekte v evropski elektroenergetiki postavlja v ospredje izbrane strokovne javnosti in ob bok svetovnim dosežkom, je predstavil mednarodna projekta SINCRO.GRID in FutureFlow, v katerih ELES igra ključno vlogo. Predstavitev je naletela na velik odziv in pokazala, da tovrstni projekti svetovno strokovno javnost zelo zanimajo.

Spomnimo, namen projekta SINCRO.GRID je omogočiti učinkovitejšo uporabo obstoječega elektroenergetskega omrežja v Sloveniji in na Hrvaškem. To bo zagotovilo obstoječi infrastrukturi sprejemanje večjih količin električne energije iz obnovljivih virov in zanesljivejšo oskrbo z električno energijo. Z izvedbo projekta SINCRO.GRID bo v elektroenergetskem sistemu v Sloveniji in na Hrvaškem boljše zagotavljanje ustreznega napetostnega profila in sistemskih storitev po sekundarni rezervni moči. V projektu bodo integrirane nove napredne tehnologije in elementi, ki bodo povezani preko virtualnega meddržavnega centra z vključeno napredno obdelavo podatkov. Projekt v svoj najbolj intenziven del vstopa prav v letošnjem letu, zanj pa ELES letos namenja 16,3 milijona evrov. V okviru projekta bo tako predvidoma v prvi polovici letošnjega leta zaključen javni razpis za nakup baterijskih hranilnikov električne energije za lokaciji RTP Okroglo in RTP Pekre ter za nakup naprave za kompenzacijo jalove moči v Beričevem in Divači, s predvideno namestitvijo v letu 2020. Hkrati bo že letos vgrajena tudi prva izmed naprav za kompenzacijo jalove moči v Divači. Projekt SINCRO.GRID je v celoti vreden 89 milijonov evrov, zanj pa bo iz sredstev CEF pridobljenih 40 milijonov evrov.

Projekt FutureFlow pa bo razširil področje delovanja tako imenovane sekundarne regulacije frekvence iz proizvodnje tudi na odjem in omogočil mednarodno izvajanje take dejavnosti. Projekt torej omogoča ključni preboj za aktivno sodelovanje odjemalcev v najzahtevnejših procesih v elektroenergetskih sistemih, s tem pa zmanjšuje njihovo ceno električne energije ter zmanjšuje odvisnost držav od fosilnih goriv in znižuje koncentracije emisij CO2. Projekt je sicer vreden 13 milijonov evrov in se financira iz evropskega programa Obzorje 2020.

Polona Bahun
O avtorju