Energetika

ELES tudi v epidemiji ostaja "hrbtenica" elektrogospodarstva

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in državni sekretar na ministrstvu Blaž Košorok na delovnem obisku v Elesu.
ELES tudi  v epidemiji ostaja "hrbtenica" elektrogospodarstva

Gosta sta se sestala z direktorjem družbe ELES mag. Aleksandrom Mervarjem, ki je s svojo ekipo in z namenom dobrega sodelovanja med družbo in državo, predstavil delovanje in izpeljane ukrepe za zanesljivo oskrbo z električno energijo v času kriznih razmer ter trenutne izzive, mednarodne projekte in načrtovane investicije v prihodnosti.

Minister Jernej Vrtovec je ob koncu predstavitve poslovanje družbe ocenil kot stabilno in uspešno ter investicijskim projektom družbe zagotovil podporo s strani države. Še posebej je izpostavil projekt izgradnje daljnovoda Cirkovce-Pince. Po njegovih besedah gre za pomemben energetski projekt, ki je tudi sofinanciran z evropskimi sredstvi, zato ga je treba čimprej zagnati in čimprej tudi končati. Minister Vrtovec se je ob današnjem obisku  zahvalil direktorju mag. Aleksandru Mervarju in družbi ELES za hiter in učinkovit odziv v času krize ter za zagotavljanje pogojev za zanesljiv, varen in kakovosten prenos električne energije, ki je nujno potrebna za delovanje družbe. »Še posebej pa bi se rad zahvalil operaterjem, ki iz centra vodenja dan in noč koordinirajo delovanje elektroenergetskega sistema«, je na koncu poudaril minister Vrtovec. 

Polona Bahun
O avtorju