Energetika

ELES za projekt DigiELES prejel 2,2 milijona evrov nepovratnih sredstev

V okviru projekta bodo v družbi ELES nadgradili uporabo digitalnih tehnologij in uvedli nekatere novosti ter dvignili digitalne kompetence med zaposlenimi.

ELES za projekt DigiELES prejel 2,2 milijona evrov nepovratnih sredstev

Družba ELES se je v sodelovanju s sedmimi konzorcijskimi partnerji: podjetji Unistar LC, BE-terna, TROIA, SmartIS, C & G, Art Rebel 9 in IGEA aprila prijavili na javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in v septembru prejeli odločbo ministrstva, da so jim odobrili nepovratna sredstva v višini do 2,2 milijona evrov. 

Namen razpisa, katerega naložbo financira EU iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost – NextGenerationEU, je spodbuditi gospodarstvo k izvedbi celovite digitalne preobrazbe podjetij ali njihovih poslovnih funkcij, kar bo vplivalo na dvig in rast produktivnosti, optimizacijo, znižanje proizvodnih stroškov, stroškov izvajanja storitev ter poslovanja, večjo konkurenčnost, bolj odprt trg ter večje možnosti komercializacije inovativnih rešitev.
Kot je dejala pomočnica direktorja področja za informatiko in telekomunikacije ter koordinatorka razpisa in vodja projekta DigiELES Tamara Slapar, so s predstavniki področij znotraj Elesa sestavili nabor projektov, ki bi bili primerni kandidati za pridobitev teh sredstev in skupaj s skupino za digitalizacijo, ki v Elesu deluje že kar nekaj časa, naredili pregled vseh potencialnih kandidatov in identificirali projekte, ki za družbo ELES in partnerje v konzorciju lahko predstavljajo novo dodano vrednost, pomenijo digitalno preobrazbo, povečajo kompetence zaposlenih z vidika digitalizacije. 
Glavni cilj projekta je digitalizacija poslovnih procesov podjetja ELES skozi uvedbo in konvergenco digitalnih tehnologij in inovacij (uvedba RPA robotov za avtomatizirano opravljanje ponavljajočih-se opravil, uvajanje IoT, AR, VR, napredna platforma za povezovanje parcialnih digitalnih dvojčkov) v vseh glavnih poslovnih procesih (logistika, vzdrževanje omrežja, investicije, komunikacija s strankami, storitve za kupce). Partnerji v projektu bodo te digitalne tehnologije nato lahko ponudili tudi na trgu. 

Družba ELES s partnerji pričakuje povečanje učinkovitosti skozi izboljšane poslovne procese, zvišanje produktivnosti v obliki povečanja dodane vrednosti na zaposlenega ter izboljšano konkurenčnost na domačem trgu.
Kot je še poudarila Tamara Slapar, so se v Elesu dodeljenih sredstev zelo razveselili, hkrati pa se zavedajo odgovornosti, ki jo imajo do zaposlenih in partnerjev. Verjamejo, da bodo s temi sredstvi lažje in hitreje dosegli cilj, da se tudi ELES digitalno preobrazi, tako kot ostala podjetja.

Polona Bahun
O avtorju