Energetika

Elesov projekt SINCRO.GRID prejel nagrado Energy Globe

Družba ELES je prejela nacionalno nagrado Energy Globe za izjemno izvedbo mednarodnega projekta SINCRO.GRID. To prestižno priznanje, ki ga že dvajset let podeljuje mednarodna Fundacija Energy Globe, je eno najbolj cenjenih na področju trajnostnega razvoja in varovanja okolja.

Elesov projekt SINCRO.GRID prejel nagrado Energy Globe

Projekt SINCRO.GRID je integriral najbolj napredne omrežne infrastrukturne tehnologije in jih nadgradil s komponento pametnih omrežij. Ta inovativni pristop omogoča boljše vključevanje nestabilnih obnovljivih virov v elektroenergetski sistem, kar je ključno za trajnostno prihodnost energetike. Projekt je izvedel slovensko-hrvaški konzorcij, v katerem so sodelovali oba nacionalna sistemska operaterja prenosnega omrežja, ELES (vodilni partner) in HOPS, ter oba nacionalna operaterja distribucijskega omrežja, SODO (danes ELES) in HEP ODS.

Tehnološki dosežki
V okviru projekta so partnerji v slovensko in hrvaško elektroenergetsko omrežje vključili več visoko učinkovitih naprav, kot so: Kompenzacijske naprave, baterijski hranilniki, sistem za ugotavljanje meja obratovanja in virtualni čezmejni center vodenja. Te naprave so omogočile stabilno in zanesljivo obratovanje sistema na višjih napetostnih ravneh ter povečale integracijo obnovljivih virov energije. To je omogočilo prenos večjih količin energije iz vetrnih polj ob jadranski obali in območij jugovzhodne Evrope proti srednji, centralni in zahodni Evropi.

Pomen za Evropo
Projekt SINCRO.GRID je neposredno prispeval k prenosu več tisoč megavatov električne energije na razdalji več tisoč kilometrov. Sistemska operaterja prenosnega omrežja sta prvič združila moči pri podpori panevropskih pretokov elektrike iz obnovljivih virov, kar je omogočilo dostop do obnovljivih virov za največje trge v Evropi. Jernej Majcen, predstavnik družbe ELES, je za uspešno izvedbo projekta in njegov prispevek k zelenemu prehodu prejel plaketo nacionalnega zmagovalca nagrade Energy Globe od direktorja Advantage Austria Ljubljana, Wilhelma Nesta.

To ni prva mednarodna nagrada za projekt SINCRO.GRID. Septembra lani je projekt prejel mednarodno nagrado Energy Storage Award za najboljši projekt na področju baterijskih hranilnikov, ki jo podeljuje Solar Media. Poleg tega je bil projekt prepoznan kot prvi projekt pametnih omrežij skupnega evropskega interesa v EU in je bil leta 2016 sofinanciran iz Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF). Projekt SINCRO.GRID je tako še enkrat dokazal, da je ELES vodilni v iskanju inovativnih rešitev za trajnostno prihodnost.

Mare Bačnar
O avtorju