Energetika

Energetika in okolje 24

Na Brdu pri Kranju bo 10. aprila potekal že 14. vrh zelene energetike, na katerem bodo spregovorili o novostih, povezanih z uvajanjem obnovljivih virov, ter priložnostih, ki jih omogočajo samooskrba, hranilniki in prilagajanje odjema.

Energetika in okolje 24

Tradicionalna konferenca, ki povezuje dve tesno povezani področji- energetiko in okolje, vsako leto postreže z vrsto zanimivih predavateljev in primerov iz prakse. Organizatorji tudi za letos napovedujejo celo vrsto aktualnih tem, med katerimi gre izpostaviti integracijo obnovljivih virov in industrije, trende na področju uvajanja sončnih elektrarn in hranilnikov ter reševanje vprašanj povezanih z umeščanjem energetskih objektov v prostor. Tako bo med drugimi mag. Igor Steiner iz podjetja INEA spregovoril o učinkoviti in trajnostni rabi energije, ki izpostavlja, da nekateri industrijski obrati, ki skušajo stroške za električno energijo zniževati s sončnimi elektrarnami, te pogosto ne izrabijo optimalno, saj na svoj energetski sistem ne gledajo celostno. Na podlagi dolgoletnih industrijskih izkušenj bo mag. Igor Steiner predstavil način uporabe lastne proizvodnje in hranilnika energije za aktivni odjem v industriji. 

Eden najučinkovitejših načinov shranjevanja presežkov električne energije so črpalne elektrarne, zato bo vsekakor zanimivo zvedeti, kako daleč smo z obuditivijo projekta 2 x 220 MW ČHE Kozjak. Z državnim prostorskim načrtom je ČHE Kozjak že umeščena v prostor, pri čemer so zaradi trajanja postopkov, sprememb in prenosa EU regulative v slovensko naleteli tudi na izzive. Ne glede na to si v DEM in HSE prizadevajo, da postopek tako priprave kot izgradnje projekta steče čim prej ter poteka z roko v roki z lokalnim okoljem. Več o temah, ki bodo v ospredju letošnjih razprav na konferenci, in drugih podrobnostih si lahko preberete na spletni strani Prosperie. Vabljeni!
 

Brane Janjič
O avtorju