Jedrska energija

ENS za novega predsednika izvolil prof. dr. Leona Cizlja

Prof. dr. Leon Cizelj bo svojo funkcijo prevzel 1. januarja 2022 in zamenjal dosedanjega predsednika prof. Emilia Mingueza Torresa.

ENS za novega predsednika izvolil prof. dr. Leona Cizlja

Generalna skupščina Združenja evropskih jedrskih strokovnjakov (ENS) je na predlog Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije za predsednika v letih 2022 in 2023 izvolila vodjo Odseka za reaktorsko tehniko Instituta Jožef Stefan prof. dr. Leona Cizlja.

Prof. dr. Leon Cizelj je tudi profesor za jedrsko tehniko na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in kot profesor aktivno prispeva k prenosu znanja med generacijami in se močno zavzema za privlačnost jedrske znanosti in tehnologije. V svojem nedavnem delovanju pod i.a. Projekt ENEN+ je upravljal sredstva za mobilnost odličnih raziskovalcev in študentov.

ENS združuje več kot 12 tisoč jedrskih strokovnjakov iz Evropske skupnosti, Velike Britanije in Izraela, organizira znanstvene konference, strokovne posvete in komunikacijo o jedrski znanosti in tehnologijah. Predsedovanje združenju v času, ko jedrska energija in z njo povezane raziskave postajajo vse bolj pomemben element zagotavljanja nizkoogljične prihodnosti, je veliko priznanje slovenskim jedrskim raziskovalcem, stroki, Institutu Jožef Stefan in prof. dr. Leonu Cizlju osebno.

Kot nam je povedal prof. dr. Leon Cizelj, v svojem mandatu želi nadaljevati in okrepiti prizadevanja jedrskih strokovnjakov za hitrejše razogljičenje energetskega sektorja z novimi jedrskimi elektrarnami. Po njegovih besedah smo z dosedanjimi načini dela z velikimi napori sicer prebrodili več kot četrt stoletja stagnacije. Za večji razvojni zagon v prihodnosti pa bomo morali bistveno bolj intenzivno komunicirati znotraj različnih jedrskih strok, z odločevalci in z javnostjo. Nujna koraka pri tem sta intenziviranje jedrskih raziskav in spodbujanja mladih talentov, da se izobrazijo in zaposlijo v jedrskih poklicih. ENS v tej smeri deluje že danes. Izvolitev mu, poleg velikega osebnega priznanja, pomeni tudi priložnost in izziv, da prispeva k prenovljenemu razvojnemu zagonu jedrske energije v Evropi in v Sloveniji.

Polona Bahun
O avtorju