Okolje

EU okrepila cilje glede emisij CO2 za nove avtomobile in kombinirana vozila

Svet EU in Evropski parlament sta dosegla začasni politični dogovor o strožjih standardih emisijskih vrednosti CO2 za nove avtomobile in kombinirana vozila, katerega cilj je prehod na brezemisijsko mobilnost.

EU okrepila cilje glede emisij CO2 za nove avtomobile in kombinirana vozila

Sozakonodajalca sta se pred formalnim sprejetjem dogovorila o cilju zmanjšanja emisij CO2 za 55 odstotkov za nove avtomobile in 50 odstotkov za nova kombinirana vozila do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 2021 ter o cilju zmanjšanja emisij CO2 za sto odstotkov do leta 2035 za nove avtomobile in kombinirana vozila.
Regulativni mehanizem spodbud za brezemisijska in nizkoemisijska vozila bo v uporabi do leta 2030. V okviru tega mehanizma je lahko proizvajalec, če dosega določene referenčne vrednosti za prodajo brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil, nagrajen z manj strogimi cilji glede CO2. Sozakonodajalca sta se dogovorila o povišanju referenčne vrednosti na 25 odstotkov za avtomobile in na 17 odstotkov za kombinirana vozila do leta 2030.

Dogovor vsebuje besedilo o gorivih, nevtralnih glede emisij CO2, Evropska komisija bo v zvezi s tem po posvetovanju z deležniki pripravila predlog za registracijo vozil, ki bodo po letu 2035 delovala izključno na goriva, nevtralna glede emisij CO2, v skladu s pravom EU, zunaj področja uporabe standardov za vozni park in v skladu s ciljem EU glede podnebne nevtralnosti.

Dogovor vsebuje tudi klavzulo o pregledu, na podlagi katere bo Evropska komisija leta 2026 temeljito ocenila napredek pri doseganju cilja stoodstotnega znižanja emisij in potrebo po pregledu teh ciljev, pri tem pa bo upoštevala tehnološki razvoj, tudi glede priključnih hibridnih tehnologij, ter pomen izvedljivega in socialno pravičnega prehoda na ničelne emisije.

Dogovor poleg tega vključuje okrepitev drugih določb predpisov, na primer: zmanjšanje zgornje meje emisijskih dobropisov, ki jih proizvajalci lahko prejmejo za ekološke inovacije, ki preverljivo zmanjšujejo emisije CO2 na cesti, na največ 4 g/km na leto za obdobje od 2030 do 2034 (trenutne zgornja meja je 7 g/km na leto). Evropska komisija bo do leta 2025 razvila skupno metodologijo EU za oceno emisij CO2 v celotnem življenjskem ciklu avtomobilov in kombiniranih vozil, danih na trg EU, ter tudi za goriva in energijo, ki jih ta vozila porabijo. Na podlagi te metodologije lahko proizvajalci Evropski komisiji prostovoljno poročajo o emisijah v življenjskem ciklu novih vozil, ki jih dajo na trg. Dogovor ohranja odstopanje za manjše proizvajalce do konca leta 2035.

Dogovor je že sinoči pozdravila tudi Evropska komisija in poudarila, da ta dogovor predstavlja prvi korak pri sprejetju zakonodajnih predlogov Pripravljeni za 55 in dokazuje izvajanje mednarodnih podnebnih zavez EU. Prav tako gre za jasen signal proizvajalcem in državljanom, ki bo pospešil proizvodnjo in uporabo vozil z nizkimi in ničelnimi emisijami ter postavil cestni promet na trdno pot k podnebni nevtralnosti do leta 2050. 

Polona Bahun
O avtorju