Energetika

Evroposlanci za jasnejšo lestvico energijske učinkovitosti izdelkov

Potrošnikom prijazna in poštena lestvica bo dala nov zagon označevanju energijske učinkovitosti, saj bo sistem jasnejši, varnejši in usmerjen v prihodnost.
Evroposlanci za jasnejšo lestvico energijske učinkovitosti izdelkov

Evropski parlament je na zadnjem plenarnem zasedanju pretekli teden v prvi obravnavi predloga uredbe o označevanju energijske učinkovitosti potrdil svoje stališče pred pogajanji s Evropskim svetom glede lestvice energijske učinkovitosti izdelkov.

V svojem stališču poslanci poudarjajo, da bi bilo treba zaradi hitrega tehnološkega napredka prenoviti standardno lestvico od A do G za gospodinjske aparate. Večina izdelkov na trgu namreč izpolnjuje merila iz leta 2010 za uvrstitev v najvišji razred, zato se jim za označevanje dodajajo plusi (A +, A ++, A +++), s strožjimi zahtevami pa bi proizvajalce spodbudili, da energijsko učinkovitost še izboljšajo. 

Pogoji za uvrstitev v posamezne razrede bi morali biti določeni tako, da bi lestvica lahko veljala vsaj deset let, kar pomeni, da ob uvedbi nove nalepke praktično še ne bi smelo biti izdelkov, ki bi se lahko uvrščali v razred A ali v razreda A in B v skupinah, kjer je tehnološki napredek še posebej hiter. Ko bi izdelki iz razreda A na trgu dosegli 25-odstotni delež, oziroma bi bila iz razredov A in B že polovica prodanih izdelkov, bi Komisija morala začeti postopek prevrednotenja lestvice.

Če za določeno skupino prodaja izdelkov iz energijskih razredov F ali G ne bi bila več dovoljena, bi bila na nalepki ta razreda označena s sivo barvo, standardni spekter od zelene do rdeče pa bi veljal za razrede od A do E.

Tako za dobavitelje kot za organe tržnega nadzora bi morale biti metode za meritev absolutne porabe energije izdelka in testno okolje čim bolj podobne resnični uporabi pri povprečnem potrošniku, Komisija pa bi morala objaviti prehodne metode merjenja in izračunavanja v zvezi z zahtevami za določene izdelke.

Parlament se zavzema še, da bi Komisija v roku od 21 mesecev do šestih let (odvisno od vrste izdelka) uvedla prevrednotene nalepke za obstoječe skupine izdelkov, kar naj bi zagotovilo homogeno lestvico od A do G. Nalepka bi morala poleg podatka o energijskem razredu izdelka navajati tudi absolutno porabo energije v kWh na leto.

Polona Bahun
O avtorju