Obnovljivi viri

Evropska komisija odobrila 720 milijonov evrov za projekte na področju obnovljivega vodika

Evropska komisija je na prvem konkurenčnem postopku zbiranja ponudb v okviru evropske vodikove banke izbrala sedem projektov, in sicer tri iz Španije, dva iz Portugalske ter po enega iz Finske in Norveške. Na dražbi je sodelovalo kar 132 projektov iz 17 držav, še letos pa naj bi izvedli še eno.

Evropska komisija odobrila 720 milijonov evrov za projekte na področju obnovljivega vodika

Sredstva za dražbo izhajajo iz prihodkov sistema EU za trgovanje z emisijami. Izbrani ponudniki bodo proizvajali obnovljivi vodik v Evropi in prejeli subvencijo za premostitev razlike v ceni med njihovimi proizvodnimi stroški in tržno ceno vodika, ki jo trenutno oblikujejo proizvajalci vodika iz neobnovljivih virov. Obnovljivi vodik, ki ga bodo proizvedli, se bo uporabljal v jeklarski in kemični industriji ter v pomorskem prometu. Izbrani ponudniki načrtujejo v naslednjih desetih letih skupno proizvodnjo 1,58 milijona ton obnovljivega vodika, s čimer bi se izognili več kot 10 milijonom ton emisij CO2. Izbrani projekti  bodo subvencionirani z 8 do 245 milijonov evrov, obnovljivi vodik pa modo morali začeti proizvajati najpozneje v petih letih.

Evropska vodikova banka je sicer evropska pobuda za podporo domači proizvodnji in uvozu obnovljivega vodika, s ciljem sprostiti zasebne naložbe v EU in tretjih državah z reševanjem naložbenih izzivov, odpravo vrzeli v financiranju in povezovanjem prihodnje oskrbe z obnovljivim vodikom z odjemalci.

Brane Janjič
O avtorju