Obnovljivi viri

Evropska komisija predstavila smernice in priporočila za pospešitev uvajanja OVE

To bo prispevalo k izvajanju okvira EU za energijo iz OVE z izboljšanjem pogojev za hitro uvajanje domače energije iz OVE.

Evropska komisija predstavila smernice in priporočila za pospešitev uvajanja OVE

Pred drugo obletnico sprejetja načrta REPowerEU je Evropska komisija sprejela vrsto novih in posodobljenih priporočil in smernic za izboljšanje in racionalizacijo postopkov izdaje dovoljenj in dražb za OVE. Ti dokumenti bodo prispevali k izvajanju okvira EU za energijo iz OVE z izboljšanjem pogojev za hitro uvajanje domače energije iz OVE. Ta pobuda bo s spodbujanjem povpraševanja po čistih tehnologijah v Evropi pripomogla tudi h krepitvi industrijske konkurenčnosti, povečanju odpornosti energetskega sistema in uresničevanju evropskega zelenega dogovora.

Evropska komisija v posodobljenem priporočilu o pospešitvi postopkov izdaje dovoljenj in priloženih smernicah izpostavlja načine za izboljšanje postopkov načrtovanja in izdaje dovoljenj za energijo iz OVE in povezane infrastrukturne projekte v EU. Posodobljene smernice za izdajo dovoljenj zagotavljajo primere dobre prakse za hitrejše in enostavnejše postopke izdaje dovoljenj ter poudarjajo pomen digitalizacije in sodelovanja skupnosti, človeških virov ter znanj in spretnosti ter opisujejo, kako najbolje upravljati postopke izbire lokacije in omrežne povezave. Sprejela je tudi dodatne smernice za določitev območij za pospešeno uvajanje OVE. V skladu z revidirano direktivo o energiji iz OVE so to lokacije, na katerih se ne pričakuje znatnih vplivov uvajanja projektov na področju energije iz OVE na okolje. Da bi zagotovili hitro uvedbo posebnih tehnologij, so potrebne postopke pospešili. Ključni elementi za izbiro takšnih območij so razpoložljivost digitalnih orodij za načrtovanje in kartiranje ter podatki o zmogljivosti za energijo iz OVE in morebitnem vplivu na okolje. Evropska komisija v svojih smernicah poudarja tudi vlogo ustreznega sodelovanja deležnikov in javnega posvetovanja, kar bo olajšalo uspešne določitve območij za pospešeno uvajanje hitrosti.

Glede dražb Evropska komisija izpostavlja, da imajo te ključno vlogo pri uvajanju energije iz OVE. Če so dobro zasnovane, namreč podpirajo stabilno in trajnostno rast gospodarstva EU. Z opisom standardnih elementov za zasnovo dražb za energijo iz OVE bodo s priporočilom in smernicami Evropske komisije ti postopki postali bolj usklajeni in učinkoviti ter v skladu z aktom o neto ničelni industriji. Sprejeto priporočilo in spremljajoče smernice bodo državam članicam v pomoč pri oblikovanju dražb, pri katerih se bodo upoštevali cilji, kot so kakovost, prispevek k odpornosti in okoljska trajnostnost. Uporaba necenovnih meril bo omogočila nagrajevanje projektov z višjo dodano vrednostjo. Priporočilo bo prispevalo k razvoju evropskega ekosistema proizvodnje neto ničelnih tehnologij ter zagotovilo, da bodo projekti izvedeni v celoti in pravočasno. To bo zagotovilo, da bo prehod na čisto energijo tesno povezan z močno industrijsko bazo v Evropi.

Polona Bahun
O avtorju