Jedrska energija

Evropsko industrijsko zavezništvo za SMR zastavilo cilje svojega delovanja

V Bruslju se je uspešno zaključila ustanovna generalna skupščina Evropskega industrijskega zavezništva za male modularne reaktorje (SMR – Small Modular Reactors). Zavezništvu se je pridružilo kar 277 članov - organizacij iz večine držav članic EU, ki bodo prispevale k uresničevanju tehnološko-razvojnih, industrijskih, komunikacijskih in drugih ciljev zavezništva.

Evropsko industrijsko zavezništvo za SMR zastavilo cilje svojega delovanja

Na dvodnevni skupščini so člane s sporočili o pomenu jedrske energije in malih modularnih reaktorjev za prihodnjo zanesljivo oskrbo EU z nizkoogljično energijo podali kar trije evropski komisarji, in sicer za energijo (Kadri Simson); za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino (Iliana Ivanova); ter za notranji trg (Thierry Breton). Komisarji so poudarili pomen učinkovitega in pragmatičnega uresničevanja temeljnega namena zavezništva: olajšati in pospešiti razvoj, promocijo in uvajanje SMR v Evropi do zgodnjih 2030-ih.

Odlična zastopanost Slovenije s kar osmimi člani 

V zavezništvo je vključenih kar osem slovenskih članov, in sicer so to (po abecednem redu): Consensus komunikacije, Elektroinštitut Milana Vidmarja, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, GEN energija, Institut »Jožef Stefan«, Instrumentation Technologies in Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA). Seznam vseh članov EU zavezništva je dostopen na spletnem mestu Evropske komisije. Kot poudarjajo, bo zavezništvo sprejemalo nove člane tudi v prihodnje.

Finančna podpora za konkretne SMR projekte

Evropsko industrijsko SMR zavezništvo bo delovalo v obliki projektnih in tehničnih delovnih skupin. Projektne delovne skupine bodo osredotočene na konkretne razvojne, demonstracijske in aplikativne SMR projekte. Člani bodo lahko do konca junija samostojno ali v konzorcijih posredovali podrobnejše predloge svojih projektov, za katere se bodo v okviru zavezništva potegovali za finančno podporo. K uspešnosti pridobitve evropskega financiranja bo prispevalo predvsem izkazovanje dodane vrednosti projektov za evropsko gospodarstvo. Med kriteriji bodo ustvarjanje delovnih mest, ekonomska rast, krepitev strateške energetske neodvisnosti EU, intelektualna lastnina, utrjevanje evropske jedrske dobavne verige ter zagotavljanje odprtega pretoka znanja in izkušenj znotraj EU.

Tehnične delovne skupine v podporo industrijskim aplikacijam SMR in vključevanju deležnikov

Osem tehničnih delovnih skupin zavezništva bo osredotočenih na horizontalne teme, ki bodo podpirale učinkovito izvajanje izbranih projektov SMR. Pokrivale bodo področja industrijskih aplikacij SMR, raziskav in inovacij, razvoja dobavne verige, razvoja veščin, vključevanja deležnikov, varnosti in zaščitnih ukrepov, gorivnega cikla in ravnanja z odpadki ter financiranja. Člani zavezništva bodo lahko sodelovali v do treh tehničnih delovnih skupinah, od njih pa se pričakuje predan angažma za uresničevanje ciljev zavezništva. 

Načrtovana prva rezultata zavezništva: tehnološki smerokaz in strateški akcijski načrt 

Prva rezultata prizadevanj članov zavezništva lahko pričakujemo že do konca leta, ko bo izdelan tehnološki smerokaz oziroma do konca marca 2025, ko bo zavezništvo pripravilo strateški akcijski načrt. V okviru priprave strateškega načrta bo zavezništvo oblikovalo tudi aktivnosti za učinkovito sodelovanje s ključnimi deležniki, kot so industrija, mesta in lokalne skupnosti ter drugi potencialni odjemalci električne energije in/ali toplote; širša energetika, na primer operaterji prenosnih in distribucijskih omrežij, energetska podjetja, operaterji trgov; regulatorni organi za jedrsko varnost; znanstveno-raziskovalne in izobraževalne ustanove ter centri za usposabljanje; nevladne organizacije in civilna družba.

Aktivnosti slovenskega konzorcija članov predvidoma že v septembru

Od slovenskih članov zavezništva so se ustanovne skupščine udeležili Mihael Boštjan Končar s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, Matevž Šilc iz Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško in Mojca Drevenšek iz komunikacijske svetovalnice Consensus. Prve aktivnosti na temo SMR v slovenskem prostoru so predvidene že v okviru septembrske  mednarodne konference Jedrska energija za novo Evropo, ki jo organizira Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije in bo letos pod naslovom Nuclear Rersearch: Securing a Predictable Future potekala od 9. do 12. septembra v Portorožu.

Več informacij o Evropskem industrijskem zavezništvu za SMR najdete na tem naslovu.


 

Mojca Drevenšek
O avtorju