Energetika

EZS velike poslovne odjemalce poziva k čimprejšnji sklenitvi pogodb

Zasilna oskrba na zahtevo odjemalca v skladu z Zakonom o oskrbi z električno energijo za velike poslovne odjemalce namreč ni mogoča.

EZS velike poslovne odjemalce poziva k čimprejšnji sklenitvi pogodb

Zanesljiva oskrba z energijo za vse odjemalce in odporen energetski sistem sta tisto, k čemur stremijo vsi akterji energetike v Sloveniji. Obdobje enormnih cen energentov odpira številna vprašanja o oskrbi danes, jutri in čez nekaj let. Bližamo se koncu leta 2022, v katerem je dobava električne energije v Sloveniji potekala nemoteno in nihče ni ostal brez energije. Še več, gospodinjstva in mali poslovni odjemalci imajo zagotovljene regulirane cene za dobršen del prihodnjega leta. Večji poslovni odjemalci pa sklepajo pogodbe o nakupu elektrike in plina za naslednje ali več let v naprej. Večina teh je pogodbe za leto 2023 že sklenila, še vedno pa pomembni delež velikih poslovnih odjemalcev tega ni storil. Brez sklenjenih pogodb dobavitelj ne more dobaviti elektrike in plina, brez pogodb pa sledi odklop od omrežja.

Dobavitelji na trgu energentov velike poslovne odjemalce obveščajo o ponudbah za leto 2023, skladno s sprejeto Uredbo o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za poslovne odjemalce, pa tudi o drugih možnostih, če se za možnost po tej uredbi odjemalci ne odločijo. Vsekakor pa je pomembno, da se čimprej odločijo za eno izmed možnosti. Za oskrbo z električno energijo mora imeti vsak poslovni odjemalec sklenjeni dve pogodbi: pogodbo o uporabi sistema (elektro distribucijska podjetja) ter pogodba o dobavi električne energije (izbrani dobavitelj).
Pogodba o uporabi sistema je veljavna le, če ima poslovni odjemalec sklenjeno pogodbo o dobavi elektrike. V nasprotnem primeru ne more biti priklopljen na omrežje, zasilna oskrba na zahtevo odjemalca v skladu z Zakonom o oskrbi z električno energijo pa za velike poslovne odjemalce ni mogoča.

Velike poslovne odjemalce EZS želi spodbuditi, da se čimprej ta mesec odzovejo na pozive dobaviteljev in sklenejo pogodbo o dobavi. Tudi če bodo odjemalci prejeli obvestilo o odklopu zaradi poteka pogodbe o dobavi električne energije, še vedno lahko do konca decembra 2022 sklenejo pogodbo in se s tem izognejo odklopu. V nasprotnem primeru bodo dobavitelji sprožili postopke za odklop tistih merilnih mest, za katere pogodbe ne bodo sklenjene. Da se to ne bi zgodilo, morajo odjemalci vložiti vse napore, da sklenejo pogodbo z dobaviteljem.

Polona Bahun
O avtorju