Energetika

FutureFlow odpira vrata novim oblikam sodelovanja med državami

ELES projekt FutureFlow v Vili Podrožnik predstavil predstavnikom sodelujočih držav v projektu in strokovni javnosti.
FutureFlow odpira vrata novim oblikam sodelovanja med državami

Gre za štiriletni mednarodni raziskovalni projekt s področja pametnih omrežij , ki je vreden 13 milijonov evrov, in bo financiran iz evropskega programa Obzorje 2020. V projektu sodeluje 12 partnerjev iz osmih evropskih držav, med njimi so štirje sistemski operaterji, raziskovalne ustanove, tehnološke družbe in dva trgovca z električno energijo.

Uvodoma je goste nagovoril minister za zunanje zadeve Karl Erjavec in poudaril, da prav s takšnimi projekti, kot je FutureFlow, v katerega so vključena vrhunska podjetja in raziskovalni inštituti iz osmih držav, skupaj gledamo v prihodnost elektroenergetskih sistemov in povečujemo energetsko integracijo med državami v Evropi. Tako krepimo gospodarsko, znanstveno in politično sodelovanje. Prav energetika namreč postaja vse bolj predmet zunanjepolitičnih razprav in s tem tudi ena izmed prednostnih področij diplomacije. Zato si želi, da bi se znanstveni rezultati, ki jih bo projekt nedvomno prinesel, lahko uporabili tudi v svetu gospodarstva. Prepričan pa je tudi, da bo projekt prinesel nove oblike sodelovanja držav tako na področju znanosti kot tudi gospodarstva.

Kot je povedal direktor Elesa mag. Aleksander Mervar, dogodek za ELES predstavlja pomemben mejnik in celotno elektroenergetsko stroko v Sloveniji postavlja na raven širše Evrope, ker doslej ELES še nikoli ni prevzel tako zahtevne naloge koordinacije takšnega projekta. Po njegovih besedah odločitev za prevzem in koordinacijo projekta FutureFlow ni bila slučajna, saj ima ELES močne mednarodne vezi in mrežo mednarodnih partnerjev, s katerimi že vrsto let sodeluje. Prav tako pa ima močno tradicijo raziskav in razvoja s področja pametnih omrežij. Po njegovih besedah projekt, tako kot večina drugih projektov v energetiki, ne bo enostaven. Je pa prepričan, da bodo partnerji v projektu uspeli ter naredili nekaj novega, res velikega in posebnega.

Projekt je zbranim predstavil koordinator direktorja družbe za področje razvoja prenosnega omrežja mag. Uroš Salobir.  Kot je pojasnil, bo projekt razširil področje delovanja tako imenovane sekundarne regulacije frekvence iz proizvodnje tudi na odjem in omogočil mednarodno izvajanje takšne dejavnosti. Partnerji projekta FutureFlow bodo raziskovali nove rešitve za izravnavo elektroenergetskega sistema in upravljanje pretokov v evropskem elektroenergetskem omrežju. V prihodnosti bodo v sekundarno regulacijo tako vključeni prenosni operater, trgovci in nekateri večji odjemalci in proizvajalci električne energije.

Celotna rešitev projekta FutureFlow bo edinstvena in bo zagotavljala sistemske storitve najvišje kakovosti iz alternativnih virov rezerve, to pomeni iz vodenja odjema in razpršene proizvodnje. V projektu bodo iskali prebojno rešitev za vključitev odjemalcev električne energije v najbolj zahtevne procese v elektroenergetskem sistemu. Raziskali bodo organizacijske in tehnične vidike ter predloge preizkusili v pilotnem testnem okolju.

FutureFlow kot razvojni projekt pa ne bo ostal samo na nivoju znanstvenih prispevkov, ampak bodo rezultat projektnega dela tudi prototipne rešitve, ki jih bo industrija lahko neposredno po zaključku projekta uporabila tudi v realnem gospodarstvu. (pb) 

Polona Bahun
O avtorju