Energetika

GIZ distribucije električne energije pred velikimi izzivi

GIZ distribucije se nahaja pred izzivi, ki bodo krojili nadaljnje delovanje sistema distribucije električne energije v Sloveniji.  
GIZ distribucije električne energije pred velikimi izzivi

Eden od velikih izzivov, s katerim se sooča Gospodarsko interesno združenje distribucije električne energije, je po besedah predsednika GIZ distribucije mag. Bojana Luskovca vsekakor priprava Energetskega koncepta Slovenije.

Zasnova EKS temelji na tem, da bo električna energija vedno bolj energent prihodnosti, pri čemer je treba upoštevati, da se bodo v naslednjih desetletjih opuščala fosilna goriva. Glede na to, da električna energija pridobiva vedno večjo veljavo glede t. i. samooskrbne energije, elektrodistributerji prevzemajo čedalje večjo odgovornost za gradnjo njihovih omrežij.  

»Še naprej si prizadevamo za ustrezno ureditev Gospodarske javne službe distribucijskega operaterja, kar je že več let stalnica v našem delovanju. Obstoječa ureditev je namreč neučinkovita in neustrezna. Velik izziv so tudi t. i. pametna omrežja (Smart Grids), kjer gre za nadaljevanje projektov izgradnje in avtomatizacije omrežij,« pojasnjuje predsednik GIZ distribucije električne energije.

Spremljajo rezultate učinkovitosti distribucijskih podjetij  

Mag. Luskovec je omenil tudi, da so distributerji vstopili v novo triletno regulatorno obdobje in si izmenjujejo dobre prakse. Agencija za energijo Republike Slovenije primerja delovanje petih elektrodistribucijskih podjetij z obdobnim Benchmarkingom, kjer gre za primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco na podlagi izdelanih kriterijev. S pomočjo tega lahko ugotovijo, kje je kakšno podjetje, kako je z njegovo učinkovitostjo, na katerem segmentu delovanja je boljše itd. Tako pri pregledu rezultatov učinkovitosti lahko iz posameznih elementov prepoznajo dobre prakse posameznega distributerja.    

Ustanovitelji GIZ distribucije uresničujejo skupne interese  

Kot je znano, so med ustanovitelji GIZ distribucije družbe Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Celje, Elektro Gorenjska in Elektro Primorska. Ustanovitelji v združenju uresničujejo skupne interese predvsem na področjih standardizacije in tipizacije na vseh področjih delovanja, razvojnih projektov za uvajanje novih tehnologij v distribucijski elektroenergetski dejavnosti.  

Nadalje omenjeni ustanovitelji uresničujejo skupne interese še na področjih  poenotenja tehničnih navodil, informacijskega sistema, varnosti in zdravja pri delu, izobraževanja ter na drugih področjih, in sicer v skladu z letnim programom dela, ki ga sprejme skupščina združenja oz. se opredelijo s sklepi skupščine.   

Več o tem na www.giz-dee.si