Energetika

Gospodinjstva EU v letu 2022 porabila 10,1 milijona TJ energije

To je za 7,7  odstotka manj kot v letu 2021, ko so porabila 11 TJ energije, in najmanj od leta 2016.

Gospodinjstva EU v letu 2022 porabila 10,1 milijona TJ energije

Po podatkih Evropskega statističnega urada so gospodinjstva oziroma stanovanjski sektor leta 2022 predstavljala 25,8 odstotka končne porabe energije ali 18,1 odstotka bruto končne porabe energije v EU. Večino končne porabe energije v EU v gospodinjstvih so pokrili zemeljski plin (30,9 odstotka), električna energija (25,1 odstotka) ter obnovljivi viri energije in biogoriva (22,6 odstotka).

V EU gospodinjstva večinoma energijo porabijo za ogrevanje stanovanj (63,5 odstotka končne porabe energije v stanovanjskem sektorju), sledi pa ogrevanje sanitarne vode (14,9 odstotka). Ogrevanje prostorov in vode je posledično predstavljalo 78,4 odstotka končne energije, porabljene v gospodinjstvih v letu 2022.
Razsvetljava in večina električnih naprav (brez porabe električne energije za napajanje glavnih sistemov ogrevanja, hlajenja ali kuhanja) predstavlja 13,9 odstotka. Najmanjši delež sta imela druga končna raba (0,9 odstotka) in hlajenje prostorov (0,6 odstotka).

Polona Bahun
O avtorju