Energetika

Iz NEK januarja 544.730,70 MWh električne energije

Januarska proizvodnja za slab odstotek nad načrtovano.
Iz NEK januarja 544.730,70 MWh električne energije

NEK je v januarju proizvedla 544.730,70 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 519.094,10 MWh električne energije. V prvem letošnjem mesecu je proizvodnja za 0,79 odstotka presegla načrtovano (515.000 MWh). Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, prav tako tudi faktor izkoriščenosti. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij, vsi varsnotsni sistemi pa so delovali brezhibno. Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v januarju segrevala povprečno za 1,8 ºC in največ za 2,6 ºC od dovoljenih 3 ºC. Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v januarju znašal 2,34 odstotka letne omejitve, njegov skupni delež do konca januarja pa 2,34 odstotka letne omejitve. Za druge radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v januarju znašal 0,00149 odstotka letne omejitve. Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v januarju je znašal 0,21 odstotka letne omejitve.V januarju je bilo na novo uskladiščenih deset paketov (2,08 m³) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki. (vh)

 

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.