Energetika

Izgradnja razdelilne transformatorske postaje Izola v polnem teku

V letošnjem letu investitorja Elektro Primorska in ELES načrtujeta izvedbo objekta do tretje gradbene faze.

Izgradnja razdelilne transformatorske postaje Izola v polnem teku

Gradbena dela na razdelilni transformatorski postaji (RTP) Izola so se začela v začetku meseca julija. Do sedaj je izvajalec zgradil elektro kabelsko kanalizacijo in temelje stavbe bodočega plinsko-izoliranega 110 kV stikališča (GIS). Predhodno se je na mestu nove stavbe, porušil stari del RTP Izola, kjer je bilo pred prehodom na 20 kV napetostni nivo, staro 35 kV in 10 kV stikališče.

Investitorja v sedanjo gradnjo sta dva in sicer Elektro Primorska in Eles. V letu 2016 je bil s strani obeh investitorjev podpisan pisni sporazum o sofinanciranju in vlaganjih v RTP Izola. V letu 2020 je bilo izdano gradbeno dovoljenje za izgradnjo 110 kV notranjega GIS stikališča, dveh transformatorskih in vseh drugih pripadajočih prostorov s kompletno obnovo stavbe obstoječe razdelilne postaje (RP). Sistemski operater prenosnega omrežja in soinvestitor ELES bo imel v RTP Izola del svojih naprav, zgradil pa bo tudi 110 kV kabelsko povezavo RTP Koper - RTP Izola - RTP Lucija, kar pa ni predmet tega projekta.

Dela trenutno potekajo po začrtanem terminskem planu, izvajalec pa je konzorcij podjetij Kolektor IGIN in Kolektor Koling. Glede elektrotehnološkega dela je projekt v fazi potrjevanja in naročanja opreme ter priprave nadaljnjih projektov za izvedbo. V letošnjem letu investitorja Elektro Primorska in ELES načrtujeta izvedbo objekta do tretje gradbene faze, v naslednjem letu pa dokončanje stavbe in vgradnjo vse potrebne elektrotehnološke opreme. Objekt bo predvidoma zaključen v začetku letu 2023. Obnova bo oba investitorja stala 7,4 mio evrov, od tega je delež Elektro Primorske 5 mio evrov.

RTP Izola je bila prvotno zgrajena leta 1966. V postaji je bilo 35 kV in 10 kV stikališče s pripadajočimi transformatorji. Ob prehodu na 20 kV napetostni nivo je postaja postala samo »RP«, torej razdelilna postaja, saj se je transformacija iz višjega napetostnega nivoja preselila v RTP Koper. Ker se bo transformacija na 20 kV nivo, po izgradnji, vršila neposredno v RTP Izola, bo postaja seveda zmogljivejša, maksimalna priključna moč bo lahko 2 x 40 MVA.

»Pri izgradnji RTP Izola bodo uporabljene najnaprednejše tehnološke rešitve zaradi katerih bo vpliv postaje na okolje minimalen. Uporabniki bodo s posodobitvijo pridobili zanesljivejše napajanje ob izrednih obratovalnih okoliščinah, kar je ob vse večjih obremenitvah sistema čedalje težje zagotavljati. Večja priključna moč pomeni, seveda, tudi možnost priklopa več električnih porabnikov in s tem razvoj gospodarskih dejavnosti občine, omogoča večjo fleksibilnost omrežja in možnost priklopov obnovljivih virov električne energije. Neposredna bližina postaje bo turističnemu središču Izole med drugim omogočala tudi nadaljnje priključevanje polnilnic za električna vozila na elektrodistribucijsko omrežje«, pojasnjuje vodja investicije s strani Elektro Primorske, Uroš Černigoj.

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.