Energetika

Jedrska energija bo igrala pomembno vlogo tudi v prihodnosti

Pretekli teden je v Budimpešti potekal 3. mednarodni vrh o razvoju jedrske energije.
Jedrska energija bo igrala pomembno vlogo tudi v prihodnosti

Letno srečanje o razvoju jedrske tehnologije je namenjeno vodilnim predstavnikom jedrske industrije, jedrskim regulatorjem in vladnim uradnikom iz celotne regije držav z jedrsko opcijo, ki v okviru panelnih razprav, mrežnih zasedanj, delavnic in individualnih bilateralnih sestankov izmenjujejo izkušnje s področja zagotavljanja varne uporabe jedrske energije. Ob naraščajočih cenah energije in povečevanju porabe električne energije nekatere države z investiranjem v jedrske elektrarne namreč iščejo načine za proizvodnjo električne energije z nižjimi stroški, ki prinašajo konkurenčno prednost v naboru energetskih virov, omogočajo zanesljivost oskrbe in zagotavljajo energetsko varnost.

Teme letošnjega vrha so se nanašale na izzive jedrske prihodnosti, nacionalne razvojne programe oskrbe z jedrsko energijo, projektiranju novih jedrskih elektrarn, krepitvi jedrske varnosti, naprednim jedrskim tehnološkim rešitvam, varstvu pred ionizirajočim sevanjem, ravnanju z radioaktivnimi odpadkov in pripravljenosti za primere izrednih dogodkov.

Kot predstavnik Slovenije se je zasedanja udeležil generalni direktor Direktorata za energijo Danijel Levičar. Sodeloval je v razpravi o izzivih jedrske energetike, o njenih varnostnih in trajnostnih vidikih. Poudaril pozitivne izkušnje, ki jih imamo v Sloveniji z jedrsko opcijo ter pozitiven vpliv na gospodarstvo v smislu zagotavljanja kvalitetnih delovnih mest in konkurenčne električne energije. Ob tem pa je izpostavil tudi, da imamo v Sloveniji močno razvito varnostno kulturo, ki jo je treba vzdrževati.

Razprava je pokazala, da bo po mnenju udeležencev jedrska energija kot zanesljiv vir brezogljične energije v svetu še naprej igrala pomembno vlogo pri zagotavljanju konkurenčne električne energije in izpolnjevanju okoljskih ciljev. (pb)

Polona Bahun
O avtorju