Energetika

Kljub hudim poškodbam Eles preprečil najhujše

Zaradi izjemnih vremenskih razmer in velikih obremenitev daljnovodov z žledom hude poškodbe tudi na prenosnem omrežju.
Kljub hudim poškodbam Eles preprečil najhujše

Eles je kljub izrednim razmeram, najtežjim v zgodovini slovenskega elektrogospodarstva, uspel zagotoviti prenos električne energije do odjemnih mest velikih porabnikov in elektrodistribucijskih podjetij.

Kot je pojasnil direktor Področja obratovanja sistema na Elesu Jurij Klančnik, so razmere še vedno obratovalno zelo kritične, saj se odjem na območju RTP Divača, ki oskrbuje celotno Primorsko, napaja le iz tujine - iz Hrvaške in Italije. Zato bi ob dodatnem izpadu prenosnih poti lahko prišlo tudi do obratovalnih težav večjih razsežnosti. S pomembnim prispevkom realiziranih investicij v zadnjih treh letih, kot denimo izgradnja DV 2x400 kV Beričevo-Krško, DV 2x110kV Beričevo-Trbovlje in Prečnega transformatorja Divača, pa je osrednja Slovenija z Gorenjsko še naprej zanesljivo napajana.

Zaradi vremenskih nevšečnosti so izpadli prenosni daljnovodi: 400 kV daljnovod Beričevo-Divača, 400 kV daljnovod Podlog-Beričevo in 220 kV daljnovod Kleče-Divača. Na obeh daljnovodih proti Primorski je prišlo do katastrofalne porušitve najmanj 15 daljnovodnih stebrov. Najhuje je na območju med Logatcem, Razdrtim in Senožečami. Do porušitve enega daljnovodnega stebra je prišlo tudi na 2x110 kV daljnovodu Slovenj Gradec-Velenje.

Brez rednega vzdrževanja bi bila škoda še večja

Po besedah direktorja Elesovega Področja za infrastrukturo prenosnega omrežja mag. Marka Hrasta so Elesove vzdrževalne ekipe prenosnega omrežja iz štirih centrov vzdrževanja na terenu že od petka zjutraj, ko so začeli pomagati tudi Elektru Primorska. Danes, ko so se razmere rahlo umirile, so začeli z ocenjevanjem škode, saj so se daljnovodni stebri pod težo ledenega objema pred tem nenehno podirali. Škoda bi lahko bila lahko še znatno večja, v kolikor Eles ne bi predhodno sprotno vzdrževal tras daljnovodov. S konkretnimi sanacijami bodo pričeli takoj, ko bo to mogoče. Žal pa prve ocene kažejo, da celotnih posledic ne bo mogoče sanirati pred koncem aprila, saj Eles po oceni škode, določitvi lokacij havarij in tipov poškodovanih daljnovodnih stebrov, čaka še naročilo vsaj 500 ton jeklenih konstrukcij in vodnikov. Ko bo tako obsežen material za sanacijo havarije na voljo, bodo takoj pričeli s sanacijo prenosnega omrežja, je še poudaril mag. Marko Hrast. Omenjena rešitev do konca aprila predstavlja v skladu z razvojnimi načrti le vmesno rešitev do nujne nadgradnje 220 kV omrežja na 400 kV. (pb)

Povzeto po sporočilu za javnost

Polona Bahun
O avtorju