Energetika

Kmalu e-register energetskih izkaznic

Ministrstvo za infrastrukturo vzpostavlja celovit sistem elektronskega registra energetskih izkaznic.
Kmalu e-register energetskih izkaznic

Njegov del so sistem za izdelavo in izdajo energetskih izkaznic, elektronski register neodvisnih strokovnjakov in elektronski register izdajateljev energetskih izkaznic.

Sistem za izdelavo in izdajo energetskih izkaznic bo omogočal vpis podatkov in izdajo energetskih izkaznic v elektronski obliki v okviru prostorskih podatkov infrastrukture javne uprave. Za posamezno stavbo ali del stavbe je že sedaj možno pridobiti informacijo o izdani energetski izkaznici tudi v e-registru nepremičnin. Vpogled je trenutno možen za vse veljavne energetske izkaznice, ki so na ministrstvo prispele do 14. maja 2015. Nekatere izdane izkaznice še niso vidne, ker postopek vnosa še poteka ali pa podatki niso pravilni. Predvidoma od septembra dalje bo z izdajo vzpostavljen sočasen prikaz energetskih izkaznic v e-registru. Do takrat pa se bodo objavljali posamezni paketi izdanih izkaznic.

Spomnimo, energetska izkaznica stavbe je listina s podatki o energijski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti. Gre za ukrep, ki je namenjen boljši informiranosti potrošnika, torej tistega, ki želi stavbo oziroma stanovanje kupiti ali najeti. Stavba je porabnik energije, zato je smiselno, da pred odločitvijo o nakupu ali najemu preverimo, kako energijsko varčna oziroma potratna je. Strošek za energijo v stavbi je relativno velik, kar pomeni, da so velike tudi potrebne investicije, če bi želeli stavbo prenoviti. Zato ima energetska izkaznica stavbe koristne podatke za odločitev potrošnika. Pri nakupu ali najemu je tako seznanjen s tem, kakšne stroške lahko pričakuje za energijo v stavbi.

Energetska izkaznica prinaša tudi pomembne informacije o tem, s katerimi ukrepi lahko zmanjšamo porabo energije v stavbi, ki pa niso nujno velike investicije. Vsekakor pa nas seznanja s tem, kateri ukrepi bi bili najbolj učinkoviti. Ta priporočila predstavljajo spodbudo za izvedbo najpomembnejših ukrepov in niso splošna, ampak se nanašajo na stavbo, za katero je energetska izkaznica izdelana. (pb)

Polona Bahun
O avtorju