Novice

Komisija za nadzor javnih financ o JEK 2

Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ je danes obravnavala problematiko trajanja postopkov na področju gradnje nove Jedrske elektrarne Krško (JEK 2). Predlaganih sklepov, ki so se nanašali na pospešitev postopkov umeščanja JEK 2 v prostor in poročanja o napredku izgradnje JEK 2 in NSRAO, komisija ni potrdila.

Komisija za nadzor javnih financ o JEK 2

Današnje seje komisije za nadzor javnih financ, kjer je bila osrednja tema trajanje umeščanja JEK 2 v prostor, so se poleg članov komisije udeležili predstavniki pristojnih ministrstev, strokovne in lokalne javnosti ter investitorja. Sejo je sklical predsednik komisije Jernej Vrtovec, ki je izrazil mnenje, da trenutna vlada zavlačuje s postopki izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne. Minister za okolje, podnebje in energijo, mag. Bojan Kumer, je tovrstne navedbe zanikal in povedal, da postopki za izgradnjo tečejo enako kot prej, hkrati pa poudaril, da je ob umeščanju objekta, ki je tako strateško pomemben za državo, nujna previdnost in temeljitost.

Strokovna javnost medtem opozarja, da nam na področju energetske samooskrbe že pošteno teče voda v grlo. Slovenija je trenutno že 30-odstotno uvozno odvisna pri oskrbi z električno energijo. V tem trenutku zato potrebujemo vse nizkoogljične proizvodne vire, ki bi jih bilo možno zagotoviti, da bi zadostili lastnim potrebam, in sicer tako JEK 2 kot tudi vse razpoložljive obnovljive vire. V razpravi je več govorcev tudi opozorilo, da bomo, dokler bo kritična energetska infrastruktura polje boja dnevne politike, vse globlje tonili v energetsko odvisnost in s tem tudi v odvisnost od gibanja cen na energetskem trgu.

Katarina Prelesnik
O avtorju