Energetika

Krški nuklearki štiri priznanja za inovacije Posavja

Na jubilejnem 20. izboru za najboljše inovacije Posavja je Nuklearna elektrarna Krško prejela kar štiri priznanja – tri srebrna in eno bronasto. Iz NEK so sporočili, da jih veseli, da je strokovna komisija prepoznala napredno razmišljanje in rešitve, ki so plod znanja strokovnjakov, ki delajo v elektrarni. 

Krški nuklearki štiri priznanja za inovacije Posavja

Nuklearna elektrarna Krško je na izboru za najboljše inovacije Posavja prejela srebrna priznanja za "Panoramsko kamero z 2d meritvijo prostorov, "Sistem za celovito upravljanje zahtev in pravic," in kampanjo "Delam varno ali ne delam,« ter bronasto priznanje za inovacijo "Proces preprečevanja vnosov tujkov v sisteme (PVT).«

Srebrno priznanje sta prejela Stanko Manojlović in Denis Murčehajić, ki sta razvila panoramsko kamero z 2d meritvijo prostorov. Naprava omogoča hitro, varno in učinkovito panoramsko slikanje prostorov NEK, ki so lahko zaradi obratovalnih pogojev nedostopni (visoke temperature, radiacija, hrup). Naprava sočasno zajame 2D-tlorisno lasersko meritev, ki se uporabi za natančno pozicioniranje posnetka in verifikacijo dimenzij prostora. Obdelani podatki omogočajo prostorsko premikanje med panoramami, ki se uporabljajo pri pripravi del, usposabljanju, spremljanja staranja komponent, itd.

S srebrnim priznanjem je komisija nagradila tudi sistem za celovito upravljanje zahtev in pravic. Razvili so ga Franc Škaler, Klemen Turšič in Gorazd Divjak. Inovacijska ekipa oddelka poslovne informatike je v sklopu prenove  procesa upravljanja in oddaje zahtevkov za informatiko razvila podporno aplikacijo za digitalno upravljanje z zahtevki. Ta omogoča Sistem omogoča oddajo digitalnega zahtevka za informatiko in tako v celoti nadomešča papirni zahtevek.

Srebrno priznanje je za kampanjo "Delam varno ali ne delam« prejel še Rudi Janežič. V NEK so si zadali cilj še dodatno izboljšati stanje na področju varnosti in zdravja pri delu. Sprejeli so številne akcije za spodbujanje in upoštevanje načela »Delamo varno ali ne delamo,« okrepili zavest ljudi na tem področju, zaostrili odgovornost vodij, zagotovili izvedbo praktičnih usposabljanj in uvedli dodatne kazalce merjenja učinkovitosti VZD ter dosegli odlične rezultate.

Za proces preprečevanja vnosov tujkov v sisteme (PVT) pa sta si bronasto priznanje zaslužila Dejan Lackovič in Marko Živič. Jedrska industrija se, kot tudi ostale (prehrambna, medicina…), srečuje s stalnim izzivom, kako ohranjati svoje procese brez tujkov. V NEK je to zagotavljanje čistost sistemov, komponent pred zapiranjem in puščanjem v pogon. Tujki v obratujočih sistemih lahko povzročijo veliko gmotno škodo, ali celo poškodbe ljudi. V izogib takim dogodkom so v NEK razvili in nadgradili proces, s katerim skrbijo, da se ob odprtih sistemih izvajajo dodatni preventivni ukrepi.

Več o izboru za inovacije Posavja pa na tej povezavi.

Katarina Prelesnik
O avtorju