Energetika

Lani v Sloveniji proizvedli skoraj 14 TWh električne energije

Dobri rezultati v prvi vrsti posledica izjemne hidrologije, ki je omogočila dobre proizvodne rezultate hidroelektrarn.
Lani v Sloveniji proizvedli skoraj 14 TWh električne energije
Proizvajalci so lani v slovensko prenosno omrežje oddali 13 milijard 994 milijonov kilovatnih ur električne energije, kar je bilo za 2,2 odstotka več kot leto prej. Dobre proizvodne rezultate gre pripisati predvsem izjemni hidrologiji, ki je omogočila, da so elektrarne na Savi, Dravi in Soči v letu 2013 proizvedle kar 4 milijarde 480 milijonov kilovatnih ur električne energije oziroma za petino več kot leto prej in tudi za dobro desetino več, kot je bilo sprva pričakovano z elektroenergetsko bilanco. Po količini proizvedene električne energije so med hidroelektrarnami sicer še vedno daleč v ospredju Dravske elektrarne, ki so lani kljub težavam z odpravljanjem posledic poplav na HE Formin v prenosno omrežje oddale 2 milijardi 820,4 milijona kilovatnih ur električne energije. Dobro so se lani izkazale tudi Soške elektrarne, ki so skupno prispevale 818,1 milijona kilovatnih ur. To številko pa so še nekoliko presegli  proizvodni objekti na Savi, ki so v prenosno omrežje v letu 2013 skupno prispevali  841,5 milijona kilovatnih ur električne energije.
Zaradi izjemne hidrologije in posledično omejevanja proizvodnje v termoelektrarnah ter podaljšanega remonta v NEK so bili lani nekoliko nižji od pričakovanih proizvodni rezultati termo objektov, pri čemer pa so ti vseeno v vsem letu uspeli zagotoviti 9 milijard 404,4 milijona kilovatnih ur električne energije. Zanimivi so še podatki o proizvodnji iz obnovljivih virov in soproizvodnih enot z visokim izkoristkom , ki so leta 2013 v prenosno omrežje skupno oddale 109,6 milijon kilovatnih ur in tako primerjalne rezultate z letom prej presegle za 15,8 milijona kilovatnih ur. (bj)
Brane Janjič
O avtorju