Energetika

Mednarodna agencija za energijo obeležuje 50 let

Mednarodna agencija za energijo (IEA) je v središču globalnega dialoga o energiji, saj zagotavlja verodostojne analize, podatke, politična priporočila in rešitve, ki državam pomagajo pri zagotavljanju varne in trajnostne energije za vse.

Mednarodna agencija za energijo obeležuje 50 let

IEA je bila ustanovljena leta 1974 leti pod okriljem Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) kot pomoč pri usklajevanju skupnega odziva na večje motnje v dobavi nafte. Medtem ko energetska varnost še naprej ostaja ključni vidik njenega delovanja, se je IEA skozi leta prilagajala spremembam v energetskem sektorju. Danes se osredotoča na celotno paleto energetskih vprašanj na globalni ravni, vključno s podnebnimi spremembami in dekarbonizacijo, dostopom do energije in energetsko učinkovitostjo, naložbami in inovacijami ter z zagotavljanjem zanesljivih, cenovno dostopnih in trajnostnih energetskih sistemov. S tem z vladami in industrijo sodeluje pri oblikovanju varne in trajnostne energetske prihodnosti za vse.
S pristopom, ki vključuje vse energente in tehnologije, IEA daje priporočila za pripravo politik, ki povečujejo zanesljivost, cenovno dostopnost in trajnost energije. Preučuje celoten spekter vprašanj, vključno z OVE, ponudbo in povpraševanjem po nafti, plinu in premogu, energetsko učinkovitostjo, čistimi tehnologijami, elektroenergetskimi sistemi in trgi, dostopom do energije, upravljanjem povpraševanja in še veliko več.

Ustanovne članice IEA so bile Avstrija, Belgija, Kanada, Danska, Nemčija, Irska, Italija, Japonska, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Združeno kraljestvo in ZDA. Od leta 2015 dalje je IEA odprla svoja vrata tudi velikim državam v razvoju, da bi razširila svoj globalni vpliv in poglobila sodelovanje na področju energetske varnosti, podatkov in statistike, analize energetske politike, energetske učinkovitosti in vse večje uporabe čistih tehnologij. IEA danes sestavlja 31 držav članic, 13 pridruženih držav in pet pristopnic. Trenutno pa si za polnopravno članstvo prizadevajo Čile, Kolumbija, Izrael, Latvija in Kostarika.
Države članice in pridružene države danes predstavlja več kot 80 odstotkov globalne porabe energije, 62 odstotkov globalne proizvodnje energije, 80 odstotkov globalnih emisij CO2 in 87 odstotkov naložb v čiste tehnologije.
 

Polona Bahun
O avtorju