Energetika

Na Elesu predstavniki Hitachija

Pogovori namenjeni sodelovanju pri uvajanju pametnih omrežij.
Na Elesu predstavniki Hitachija

V okviru partnerstva med japonsko in slovensko državo so včeraj ELES obiskali predstavniki japonskega podjetja Hitachi. V pogovoru z najvišjim vodstvom Elesa so se seznanili z aktualnim stanjem na projektu uvajanja pametnih omrežij in pametnih skupnosti. Ugotovili so, da ima projekt zelo pomembno vlogo na področju razvoja pametnih omrežij v Sloveniji ter pri preboju slovenskega znanja in slovenske industrije na tuje trge. Izmenjali so tudi stališča glede potrebnih aktivnosti za določitev ključnih gradnikov projekta in obvladovanja tveganj na projektu ter potrdili časovnico za nadaljevanje projektnih aktivnosti.
V okviru obiska so si vodilni predstavniki podjetja Hitachi ogledali tudi Center vodenja elektroenergetskega sistema Slovenije, ki je opremljen z najsodobnejšim programom SCADA/EMS ter rezultate razvoja družbe ELES na področju pametnih omrežij pri obratovanju elektroenergetskega sistema Slovenije. Ob tej priložnosti je direktor Elesa mag. Aleksander Mervar izpostavil, da gre pri uvajanju pametnih omrežij in skupnosti za odličen projekt, v katerega so vključeni vrhunski strokovnjaki. Hkrati je izrazil prepričanje, da bomo v sodelovanju s Hitachijem in drugimi partnerji v Sloveniji uspeli premagati vse izzive, ki nas še čakajo na poti do uresničitve zastavljenih ciljev pri posodabljanju omrežij. 
Kot je znano sta družbi SPIRIT Slovenija in japonska agencija NEDO že konec leta 2012 podpisali sporazum o sodelovanju na področju razvoja novih tehnologij s posebnim poudarkom na okolju prijaznih in energijsko varčnih tehnologijah. Ena od možnosti omenjenega sodelovanja je bila tudi izvedba demonstracijskega projekta na področju pametnih skupnosti/pametnih mest v Sloveniji, ki naj bi zaživel prihodnje leto. Pametne skupnosti imajo odločilno vlogo pri varovanju okolja in oskrbi z energijo oziroma pri reševanju okoljskih in energetskih vprašanj. To so urbana področja, kjer sobivajo prebivalci, zaposleni in podjetja na okolju prijazen način ob vključevanju kombinacije novih naprednih tehnologij (informacijska tehnologija, nadzor energije, avtomatizacija...). Pametne skupnosti so hkrati odgovor na globalne izzive, saj pomenijo okolju prijazno bivanje, nizko ogljična mesta ter učinkovito rabo energije in virov.
NEDO je sicer vzpostavil že nekaj nacionalnih in tudi mednarodnih demonstracijskih projektov na področju pametnih skupnosti (npr. v Franciji, Španiji, na Havajih). Namen demonstracijskih projektov na področju pametnih skupnosti je omogočiti preizkus novih, tehnološko naprednih produktov podjetij v realnem okolju ter testiranje in standardizacijo za njihovo razširjanje. S tem pa omogočajo podjetjem, ki so nosilci tehnologij, tudi prve reference in konkurenčno prednost na globalnem trgu. (bj) 

 

Brane Janjič
O avtorju