Energetika

NEK uspešno prestala desetletno varnostno preverjanje

Naša edina nuklearka dobila zeleno luč za naslednje desetletno obratovalno obdobje, pa tudi izvdebeni načrt za dodatne varnostne izboljšave.
NEK uspešno prestala desetletno varnostno preverjanje

Po treh letih intenzivnega pregleda vseh pomembnih varnostnih vidikov NE Krško je Uprava RS za jedrsko varnost z odločbo potrdila, da je zagotovljena jedrska varnost in da lahko NEK nadaljuje obratovanje. S tem je izpolnjen pogoj iz obratovalnega dovoljenja, po katerem se tovrstni pregled zahteva vsakih deset let. To je že drugi varnostni pregled NE Krško, prvi je bil opravljen pred desetimi leti.
URSJV je že pred dobrimi tremi leti odobrila program tega varnostnega pregleda.V njem je NEK predlagala pregled vseh podrobnosti,ki vplivajo na jedrsko varnost v skladu z mednarodnimi standardi in najboljšimi primerljivimi praksami.Pregled je opravilo več deset strokovnjakov NEK in njenih podizvajalcev. Rezultate je pregledala mednarodna skupina neodvisnih izvedencev, pregled dostavljenega gradiva na URSJV pa je trajal več mesecev.
Pomemben rezultat pregleda je izvedbeni načrt,ki vsebuje obsežen seznam dodatnih preverjanj,analiz in izboljšav,ki jih mora NE Krško opraviti v naslednjih petih letih.
Drugi občasni varnostni pregled je sovpadel z intenzivnim dogajanjem po jedrski nesreči v Fukušimi na Japonskem leta 2011. Po njej so, tako kot v drugih jedrskih državah, tudi v NEK opravili tako imenovane stresne teste, ki so bili zelo podobni rednemu občasnemu pregledu, le da je bil poudarek predvsem na zmožnosti obvladovanja morebitne težke nesreče. Rezultat stresnih testov je bil program nadgradnje varnosti, ki je že delno izveden, dokončanje pa bo trajalo še nekaj let.
Pred iztekom naslednjega desetletnega obdobja, ki sovpada s koncem projektne in obratovalne dobe, bo morala NEK opraviti tretji občasni varnostni pregled. Njegov uspešen zaključek je pogoj za podaljšano obratovanje objekta. (bj)

 

Brane Janjič
O avtorju