Energetika

Odjem elektrike iz prenosnega omrežja še naprej upada

Slovenski odjemalci so iz prenosnega omrežja oktobra prevzeli 907,8 GWh električne energije, kar je bilo za 4,2 odstotka manj kot oktobra lani in kar za desetino manj od prvotnih bilančnih napovedi.

Odjem elektrike iz prenosnega omrežja še naprej upada

Zmanjševanje odjema električne energije iz prenosnega omrežja je zaznati že od začetka tega leta, tako da ne preseneča, da so odjemalci v prvih desetih letošnjih mesecih skupaj prevzeli za skoraj 11 odstotkov manj elektrike kot v enakem lanskem obdobju. Skupni odjem v navedenem obdobju je tako znašal »le« 9.022 GWh, pri čemer so neposredni odjemalci prevzeli 701,8 GWh (za skoraj 35 odstotkov manj kot lani), distribucijska podjetja pa 7.988,2 GWh (za dobrih 9 odstotkov manj kot v enakem času lani). Pri neposrednih odjemalcih je bil najbolj opazen upad odjema pri Talumu, v Štorah in na Jesenicah, med distribucijskimi podjetji pa se je odjem v primerjavi z lani najbolj zmanjšal na oskrbnem območju Elektra Celje in Elektra Ljubljane, pri čemer so k temu verjetno precej prispevale tudi poletne poplave, zaradi katerih so morala začasno precej zmanjšati ali celo ustaviti proizvodnjo tudi nekatera večja podjetja na poplavnih območjih. K manjšemu povpraševanju po elektriki iz prenosnega omrežja zagotovo nekaj prispeva tudi uvajanje ukrepov učinkovitejše rabe energije, pa tudi dejstvo, da narašča število samooskrbnih proizvodnih naprav iz obnovljivih virov. 
Je pa po zaslugi ugodnih hidroloških razmer svoj odjem v prvih letošnjih desetih mesecih v primerjavi z lani precej povečala ČHE Avče, ki je s prevzetimi 331,9 milijona kilovatnih ur za potrebe črpanja, lanske primerjalne rezultate presegla za skoraj četrtino, dejanski rezultati pa so bili za 8,5 odstotka višji tudi od prvotnih bilančnih napovedi. 

Brane Janjič
O avtorju