Energetika

Odsvojitev poslovnega deleža družbe ELES

Vlada je na včerajšnji seji sprejela sklep v zvezi z upravljanjem kapitalskih naložb na področju energetike. Sklep se nanaša na delno odsvojitev poslovnega deleža družbe ELES, d.o.o. v družbi ADEX HU. Predmet odsvojitve je 6,67 odstotka osnovnega kapitala družbe ADEX HU, in to na podlagi Pogodbe o vložkih s prilogami, ki je sestavni del sklepa.

Odsvojitev poslovnega deleža družbe ELES

Družba ELES, d.o.o., ki deluje kot operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja v Sloveniji, je vladi Republike Slovenije posredovala gradivo, ki vsebuje podrobnosti o nameravani prodaji njenega poslovnega deleža v družbi ADEX HU. Ta poslovni delež znaša 6,67 odstotka in se nanaša na kapitalsko naložbo družbe ELES, d.o.o. v ADEX HU. Omenjena odločitev je bila sprejeta ob predpostavki, da bo postopek spremembe pravnoorganizacijske strukture družbe ADEX v Sloveniji, znan tudi kot čezmejno preoblikovanje, zaključen. To pomeni, da je družba ELES, d.o.o. pripravljena izpeljati svojo strategijo upravljanja naložb v skladu s trenutnimi trendi na trgu in pravnimi zahtevami.

Pogodba o delitvi funkcij med energetskimi borzami

Poleg odločitve o delni odsvojitvi kapitalske naložbe je vlada prav tako preučila Pogodbo o delitvi funkcij med energetskimi borzami. Ta dokument je ključen za regulacijo delovanja energetskih trgov in pomembno vpliva na strategije podjetij v sektorju elektroenergetike.

Strategija upravljanja naložb družbe ELES

Direktor družbe ELES, kot odgovoren vodja operativnih dejavnosti, je zadolžen za izvedbo potrebnih administrativnih postopkov, vključno z vpisom zgoraj omenjenega sklepa v knjigo sklepov družbe. To je ključen korak pri uresničevanju sklepa vlade in nadaljnjem upravljanju naložb družbe ELES. Sklep odraža dinamično naravo poslovanja na področju elektroenergetike ter poudarja pomen strateškega upravljanja naložb v skladu z razvojnimi trendi na trgu. Vlada Republike Slovenije s svojimi odločitvami krepi stabilnost in učinkovitost sektorja ter s tem prispeva k trajnostnemu razvoju energetike v državi.

Mare Bačnar
O avtorju