Obnovljivi viri

Pilotno geotermično elektrarno Čentiba obiskala madžarska delegacija

Generalni direktor DEM mag. Damjan Seme s sodelavci je gostom predstavil delovanje pilotne geotermične elektrarne ter druge strateške in razvojno-inovativne projekte družbe na področju izrabe obnovljivih virov energije.

Pilotno geotermično elektrarno Čentiba obiskala madžarska delegacija

Prvo slovensko pilotno geotermično elektrarno, ki je v upravljanju družbe Dravske elektrarne Maribor in Petrol Geo – pri njej pa sodelujejo tudi partnerji projekta – je obiskala madžarska delegacija, in sicer minister za energijo Madžarske Csaba Lantos, državna sekretarja dr. Gabor Czepek in Attila Steiner, veleposlanik Madžarske v Sloveniji Andor David in generalna konzulka Madžarske v Lendavi Gertrud Kelemen. Kot je znano, je družba Dravske elektrarne Maribor konec leta 2022 skupaj s partnerji začela s podzemnimi deli sanacije neproduktivne vrtine Pg-8 globine približno tri tisoč metrov za potrebe izkoriščanja geotermičnega energetskega potenciala za prvo slovensko geotermično elektrarno. Aprila lani so začeli z nadzemnimi deli, ki so zajemala gradbena dela ter dela na elektro in strojni inštalaciji. Nedavno so proizvedli tudi prve kWh električne energije, a bo konstantno obratovanje v prihodnje  mogoče šele z modifikacijo turbinskega dela opreme, saj so preizkusi pokazali, da elektrarna v tem trenutku ne more trajno obratovati pri dani termični izdatnosti vrtine Pg-8. Prihodnji koraki so torej usmerjeni v iskanje rešitev, ki bodo omogočile bolj konstantno delovanje turbine v danih pogojih.

Pilotni projekt geotermične elektrarne sicer temelji na uporabi povsem novega načina proizvodnje električne energije z uporabo geotermične gravitacijske toplotne cevi (Slovenski patent SI 26426 A). Posebnost uporabe geotermične gravitacijske toplotne cevi je v zaprtem tokokrogu hladiva, kjer je za delovanje potrebna le ena suha vrtina, pri čemer so za pilotni projekt izrabili obstoječo  opuščeno vrtino Pg-8 v naselju Čentiba v Lendavi. 

Mag. Damjan Seme, generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor je ob tej priložnosti izpostavil, da so v Dravskih elektrarnah kljub nekaterim izzivom, s katerimi se srečujejo pri pilotnem projektu geotermične elektrarne, ponosni, da skupaj s partnerji, orjejo ledino na področju izrabe  geotermične energije, in da so projekt pripeljali do točke, ko so bile proizvedene prve kilovatne ure električne energije. Ob tem je izrazil prepričanje, da jim bo z modifikacijo turbinskega dela opreme uspelo vzpostaviti stanje, ki bo omogočalo konstantno obratovanje in proizvodnjo, ter bo pilotni projekt dobra popotnica naslednjim tovrstnim projektom. «Veseli me, da se za projekt zanimajo tudi naši sosedi, s katerimi smo danes izmenjali mnenja in stališča ter odprli pot sodelovanju tudi na področju izrabe geotermične energije za proizvodnjo električne energije,«  je sklenil mag. Seme.

"Madžarska je že vrsto let med prvimi petimi državami v Evropi po neposrednem izkoriščanju geotermalne energije. Od začetka prejšnjega desetletja se je črpanje geotermalne toplotne energije povečalo za več kot štirikrat, ampak glede na ugodne danosti Madžarske vidimo še veliko možnosti za povečanje njene uporabe," pa je v svojem nagovoru izpostavil madžarski minister za energijo Csaba Lantos ter dodal, da so za nadaljnji razvoj pripravili Nacionalno geotermalno strategijo, katere izdelava je trenutno v zaključni fazi. V skladu s smernicami, ki so določene v strategiji, nameravajo do leta 2030 podvojiti rabo energije. Povečana poraba geotermalne energije bi lahko do leta 2035 nadomestila 1 do 1,2 milijarde kubičnih metrov zemeljskega plina, pri čemer bi z načrtovanimi ukrepi in razvojem lahko raba geotermalne energije postala vodilni sektor madžarskega zelenega gospodarstva. Poudaril je še, da se pri načrtovanju energetskih naložb  trudijo slediti najboljšim mednarodnim praksam, zato je tudi tokratni obisk v Sloveniji namenjen obojestransko koristni izmenjavi izkušenj.

Brane Janjič
O avtorju