Energetika

Predlog evropske uredbe predstavlja pospešitev umeščanja v prostor

Vlada je na včerajšnji redni seji obravnavala Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo.
Predlog evropske uredbe predstavlja pospešitev umeščanja v prostor

Slovenija predlog uredbe podpira, saj predstavlja pozitivno usmeritev pri pospeševanju umeščanja vseevropskih energetskih prednostnih projektov, teži k poenostavljanju postopkov za izdajanje dovoljenj, pospešuje (obstoječo) regulativo za obravnavo projektov ter tako zagotavlja pravočasno izvajanje PCI na področju električne energije in zemeljskega plina.

Slovenija je vključena v tri prednostne koridorje za vseevropsko energetsko infrastrukturo. Ti koridorji in v uredbi določena merila so podlaga za identifikacijo projektov skupnega interesa, ki bodo posledično upravičeni do sofinanciranja iz naslova Instrumenta za povezovanje Evrope.

Podali pa so tudi nekaj zadržkov. Pomanjkljive so definicije določenih pojmov, časovni roki za izdajo dovoljenj so prekratki, nejasen je način dela regionalnih skupin, hkrati pa določila glede razporeditve stroškov investicij prinašajo določeno tveganje za majhne države. (pb)

Polona Bahun
O avtorju