Energetika

Projekt FutureFlow v polnem zagonu

V mednarodni projekt, ki ga koordinira Eles in katerega vrednost je ocenjena na 13 milijonov evrov, vključenih kar osem držav.
 Projekt FutureFlow v polnem zagonu

FutureFlow je štiriletni mednarodni raziskovalni projekt, v katerem sodeluje dvanajst partnerjev iz osmih evropskih držav, med njimi so štirje sistemski operaterji, raziskovalne ustanove, tehnološke družbe in dva trgovca z električno energijo. Udeleženci projekta sicer iščejo nove rešitve za izravnavo elektroenergetskega sistema in upravljanje pretokov v evropskem elektroenergetskem omrežju, pri čemer gre predvsem za aktivno sodelovanje odjemalcev v najzahtevnejših procesih v elektroenergetskih sistemih.

Izvedena analiza namreč kaže nizko raven navzočnosti obnovljivih virov energije na izravnalnih trgih, kar je posledica negotove narave teh virov v kombinaciji s precej kompleksnimi tehničnimi značilnostmi produktov trgovanja na teh trgih. Po drugi strani raziskave na terenu odražajo precejšen potencial prilagodljivega odjema in razpršene proizvodnje, ki se kaže v širokem spektru naprav in procesov v industriji, terciarnem in gospodinjskem sektorju. V Avstriji, na Madžarskem, v Romuniji in Sloveniji je bilo skupno identificiranih za 318 MW t.i. fleksibilnega potenciala iz omenjenih virov.  
Z namenom hitrejše integracije odjemalcev in razpršene proizvodnje na trge sistemskih storitev, sta bili v projektu FutureFlow zasnovani dve prototipni platformi:

Prototipna platforma za agregacijo odjema in razpršene proizvodnje: s pomočjo izvedene prototipne rešitve z naprednimi algoritmi agregiranja ter napovedovanja proizvodnje obnovljivih virov, bodo ponudniki fleksibilnih storitev zmožni nudenja ustreznih produktov na izravnalnih trgih. Prodajalci električne energije na drobno bodo nastopali v vlogi agregatorjev in kot taki združevali posamezne manjše vire v ustrezne produkte.
Prototipna platforma za regionalno izravnavo in redispatching: glavna komponenta prototipne platforme za regionalno izravnavo je t.i. funkcija skupne aktivacije, ki omogoča ekonomsko rangiranje ponudb iz več držav ob upoštevanju prostih zmogljivosti za čezmejno trgovanje. Funkcija skupna aktivacije je implementirana kot rešitev v oblaku v sklopu prototipne platforme za regionalno izravnavo in redispatching. Omenjena platforma je odlična osnova za razvoj in raziskave, ob istočasnem vključevanju obnovljivih virov v sistemske storitve ter pozneje hitro vpeljavo v vsakodnevno obratovanje. 

Na ta način se bo tako v praksi testiralo različne tipe odjemalcev in razpršene proizvodnje. To pomeni, da bodo na podlagi dejanskih potreb elektroenergetskih sistemov Avstrije, Madžarske, Romunije in Slovenije, odjemalci in obnovljivi viri v teh državah v realnem času na vsake dve sekundne prejemali regulacijske zahteve in bodo svojo porabo ali proizvodnjo prilagajali zahtevani vrednosti. S tem bodo prispevali svoj delež k temeljnemu delovanju elektroenergetskih sistemov, to je ohranjanju ravnovesja med proizvedeno in porabljeno električno energijo.

Ker sta za sistemske operaterje sta varnost in zanesljivost delovanja elektroenergetskih sistemov na prvem mestu, je bilo v sklopu projekta zasnovano napredno vzporedno pilotno okolje, ki je fizično locirano pri sistemskih operaterjih in komunicira z regionalno prototipno platformo za izravnavo. Na ta način bo v praksi omogočena izvedba velikega števila testov prilagajanja odjema in razpršene proizvodnje na podlagi dejanskih potreb EES. 

Ob tem je treba poudariti, da odjemalci in proizvajalci vključeni v FutureFlow, niso zainteresirani le za sodelovanje v sklopu projekta, temveč predvsem za njihovo aktivno udeležbo na trgih sistemskih storitev po zaključku projekta. V končni fazi bo njihovo udejstvovanje na teh trgih odvisno od tehničnih zmogljivosti njihovih enot pri zagotavljanju teh flexibilnih storitev ter od  cen električne energije.

V projektu FutureFlow, katerega vrednost je ocenjena na 13 milijonov evrov in se financira iz evropskega programa Obzorje 2020, poleg Elesa, iz Slovenije sodelujejo še inštitut EIMV, Elektro energija in GEN-I.  (bj)

povzeto po sporočilu za javnost
O avtorju