Energetika

Projekta NEDO in FutureFlow prejela mednarodno nagrado

Prvič v zgodovini ena družba prejela kar dve nagradi.
Projekta NEDO in FutureFlow prejela mednarodno nagrado

Danes je mednarodno združenje ISGAN (International Smart Grids Action Network) razglasilo prejemnike nagrade za odličnost na področju inovacij, integracij in preobrazbe sistemov pametnih omrežij. Tema letošnjega razpisa je bila digitalizacija na svetovni ravni, ki omogoča opolnomočenje potrošnikov. Med prijavitelji iz celega sveta je projekt demonstracije pametnih omrežij in pametnih skupnosti NEDO osvojil nagrado za najboljši projekt v letu 2020 medtem, ko je bil projekt FutureFlow razglašen za drugi najboljši projekt na svetu.

V imenu konzorcija projekta NEDO, ki ga sestavljajo japonska agencija NEDO, Hitachi in ELES, je nagrado prevzela japonska agencija NEDO, v imenu konzorcija projekta FutureFlow, ki ga sestavlja dvanajst partnerjev iz osmih držav, pa družba ELES.
Za vključitev v projekt NEDO se je družba ELES odločila konec leta 2015, ko so japonski partnerji zaradi neodzivnosti slovenske strani že skorajda opustili idejo o izvedbi tega projekta v Sloveniji. Projekt se odvija na številnih lokacijah po Sloveniji, vanj pa so vključeni tudi številni slovenski deležniki (podjetja za distribucijo električne energije, ponudniki rešitev, raziskovalne ustanove in uporabniki). Z integriranimi in centralno vodenimi rešitvami v oblaku, ki se jih uvaja v okviru projekta NEDO, bo ELES bolje izkoristil obstoječe omrežje, odjemalci bodo dobili višjo kakovost dobave električne energije ter možnost aktivnega delovanja na trgih z električno energijo in sistemskimi storitvami.

Projekt FutureFlow so zasnovali strokovnjaki družbe ELES. Definirali so vsebino projekta, s katero so naslovili najbolj aktualne probleme v povezavi z integracijo trgov in obratovanjem sistema ter raziskovalni projekt usmerili v reševanje omrežnih kodeksov. ELES je sestavil tudi konzorcij mednarodnih partnerjev in oddal prijavo za sofinanciranje projekta v okviru programa Obzorje 2020. Ta je bila uspešna in tako je projekt FutureFlow je postal največji raziskovalni projekt, ki se je financiral iz programa Obzorje 2020 in bil voden s strani slovenske družbe. Projekt se je pod Elesovim vodstvom zaključil decembra lani, od drugih sorodnih evropskih projektov pa se razlikuje po tem, da so s partnerji v projekt uspeli vključiti podjetja in male enote za proizvodnjo električne energije iz OVE ter s pilotnimi testi v realnem času dokazali, da so te enote lahko zanesljiv vir fleksibilnosti, ki lahko pomaga sistemskim operaterjem zagotavljati ravnovesje v elektroenergetskem sistemu in s tem zanesljivo oskrbo z električno energijo.

Direktor družbe ELES mag. Aleksander Mervar je ob razglasitvi nagrad dejal, da je ELES s tema nagradama dobil tudi veliko mednarodno potrditev svojih aktivnosti na področju inoviranja in razvijanja pametnih omrežij. Ob tem je poudaril, da projektov ne bi mogli izvesti brez partnerjev v obeh konzorcijih. Pri tem pa izpostavil, da sta obe nagradi priznanje delu vseh, ki so aktivno sodelovali v obeh projektih. (pb)

povzeto po sporočilu za javnost
O avtorju