Energetika

Rezultati delovnega sklopa 5 projekta MIGRATE

Partnerji projekta so udeležencem predstavili ključne dosežke.
Rezultati delovnega sklopa 5 projekta MIGRATE

V Ljubljani je 5. novembra potekala zaključna delavnica delovnega sklopa 5, ki ga v okviru projekta MIGRATE vodi družba ELES. Partnerji projekta so udeležencem predstavili ključne dosežke – verjetnostni pristop za ocenjevanje, upravljanje in blaženje vpliva emisij harmonikov, inovativno metodo za blaženje nihanja omrežne frekvence in orodje za 4D vizualizacijo kakovosti omrežne napetosti.

Dr. Blaž Kirn iz družbe ELES, ki koordinira aktivnosti partnerjev v okviru delovnega sklopa 5, je uvodoma na kratko predstavil namen in cilje projekta MIGRATE. Ker bo v bližnji prihodnosti kar nekaj področij vseevropskega prenosnega sistema v delu dneva ali leta oskrbovanih pretežno ali izključno iz obnovljivih virov, ki uporabljajo elemente energetske elektronike, bo to prineslo vse več težav pri zagotavljanju dinamične stabilnosti elektroenergetskega sistema, večje potrebe po nadgradnji obstoječih sistemov zaščite in izvajanje ukrepov za blažitev slabšanja kakovosti električne energije zaradi širitve višjih harmonikov. Partnerji projekta so zato iskali odgovore na vprašanja, povezana z novimi koncepti obratovanja, zaščite in zagotavljanja kakovosti električne energije v spremenjenih pogojih.

Udeležence delavnice je nagovorila tudi Elaine O’Connell, predstavnica Direktorata za energetiko Evropske komisije. Osredotočila se je na spremembe, ki se v prihodnosti obetajo na evropskem energetskem trgu tudi zaradi uvajanja nove energetske zakonodaje (Clean Energy Package). Ključnega pomena je uvajanje obnovljivih virov energije ter opolnomočenje odjemalcev preko novih vlog in pravic (prehod od odjemalcev električne energije do proizvajalcev električne energije in ponudnikov fleksibilnosti (aktivni odjemalci); pravica do menjave dobavitelja električne energije, itn.

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je predstavil rezultate delovne skupine C4.42, ki deluje v okviru združenja CIGRE in se ukvarja s stalnim ocenjevanjem emisij harmonikov iz naprav odjemalcev.

V nadaljevanju je Mari Löper iz Tehnološke univerze v Talinu (Tallinn University of Technology) predstavila različne izzive na področju upravljanja kakovosti električne energije, s katerimi se soočajo evropski sistemski operaterji prenosnega elektroenergetskega omrežja, ter njihove pristope k reševanju omenjenih izzivov. Povedala je, da so v okviru WP 5 partnerji opravili raziskavo med sistemskimi operaterji, v kateri so ugotavljali s katerimi izzivi na področju kakovosti električne energije se TSO-ji srečujejo in kakšna je zakonodaja na tem področju. Kot najpomembnejše izzive pri upravljanju kakovosti električne energije so TSO-ji v raziskavi izpostavili nizke in visoke napetosti, harmonično popačenje in fliker. Večina TSO-jev se je tudi strinjala, da je potrebno zahteve, povezane z zagotavljanjem kakovosti, formalno opredeliti v nacionalnih in evropskih omrežnih kodeksih.

Izzivi na področju upravljanja kakovosti električne energije

Predstavniki Eirgrida (Marta Val Escudero), Tenneta (Christoph Buchhagen) in Elesa (Uroš Kerin) so nato predstavili izzive na področju upravljanja kakovosti električne energije v njihovem elektroenergetskem omrežju. Dr. Uroš Kerin iz družbe ELES je udeležencem na kratko predstavil slovenski elektroenergetski sistem. Poudaril je, da ELES za zagotavljanje čim višje kakovosti uporablja standard SIST EN 50160. Predstavil je statistične podatke, povezane z obratovanjem elektroenergetskega omrežja v letu 2018, ki izkazujejo kakovost zagotavljanje električne energije. Opozoril je, da bo v prihodnje na elektroenergetske sisteme močno vplivala napredna močnostna elektronika. Da bi izboljšali stanje na področju regulacije napetosti je družba ELES zasnovala projekt SINCRO.GRID, v okviru katerega bosta inštalirana dva baterijska hranilnika električne energije in kompenzacijske naprave za regulacijo jalove moči.

Mari Löper (Tallinn University of Technology ) in Andrej Souvent (EIMV) sta predstavila ukrepe za zagotavljanje kakovosti električne energije in možne načine vizualizacije. Boštjan Blažič iz Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je udeležence seznanil z razvojem numeričnih simulacijskih modelov energetske elektronike za študije kakovosti električne energije. Kai Strunz iz Tehnične univerze Berlin (Technical University of Berlin) je govoril o pomenu krmiljenja pretvornikov vetrne energije za odpravljanje nihanj frekvence v elektroenergetskih sistemih z visokim deležem vključenih obnovljivih virov energije. Jovica V. Milanovic iz Univerze Manchester (University of Manchester) pa se je osredotočil na širjenje in ublažitev harmoničnega popačenja v prenosnih omrežjih z velikim deležem proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije.

Dr. Blaž Kirn je v zaključni predstavitvi rezultatov delovnega sklopa 5 poudaril, da je bil glavni cilj sklopa, ki ga vodi družba ELES, razviti simulacijsko platformo za preučevanje nastanka, širjenja in posledic višjih harmonikov ter izboljšanje kakovosti električne energije (EE) v omrežjih z energetsko elektroniko v prihodnosti, da se zagotovita varno delovanje omrežja in ustrezna kakovost oskrbe uporabnikov omrežja. Na podlagi simulacijske platforme so bile v okviru projekta izdelane tudi ustrezne stroškovno učinkovite omilitvene rešitve za vzdrževanje zahtevane ravni kakovosti EE ter orodje za 4D vizualizacijo harmonikov.

Dogodek se je zaključil z okroglo mizo, ki jo je vodil Blaž Kirn iz Elesa, na njej pa so sodelovali Tusitha Abeyasekera (MHI Vestas Offshore Wind), Boštjan Blažič (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko), Jan Kostevc (ACER) in Marta Val Escudero (EirGrid).

 

 

Nadja Novak
O avtorju