Energetika

S konference InnoGrid2020+

Danes bo v okviru razprave o razvoju novih tehnologij predstavljen projekt FutureFlow, v katerem sodeluje dvanajst partnerjev iz osmih evropskih držav, koordinira pa ga ELES.
S konference InnoGrid2020+
»Connecting physics and digits« je nosilna tema letošnje, že 8. konference InnoGrid2020+, ki so jo včeraj v organizaciji združenj prenosnih in distribucijskih operaterjev ENTSO-E in E.DSO odprli v Bruslju, osredotoča pa se na vzpon platform v napredni elektroenergetiki. Uvodna predavanja in razprave so bile zato osredotočene na razvoj in rabo disruptivnih tehnologij, upravljanje inovacijskih politik in uresničevanje energetsko-podnebnih ciljev do leta 2030.
Med odmevnejšimi je bila panelna razprava, v kateri so predstavniki vodstev družb Elia Group, Alliander, E.ON in Swissgrid razpravljali o izkušnjah z uvajanjem inovacij ter uvodoma zavzeli stališče, da inovacije niso povezane le z uspehi, temveč tudi z učenjem iz tega, kar gre narobe. Razpravljavci – direktorji so predstavili po dva konkretna raziskovalno-razvojna projekta svojih družb, ki sta v največji meri spremenila njihovo življenje ter izpostavili dodano vrednost, ki jo prinašata.
Zaključek prvega dne so podelili tudi nagrado European Power Network Innovation. Letos sta jo prejeli družbi WPD (za projekt Signposting Information) in CyberGRID (za sistem CyberNOC).
Kot je na podelitvi nagrad poudaril Peter Nemček iz CyberGRID, njihova digitalna platforma CyberNOC zagotavlja nemoteno in varno integracijo baterijskih sistemov shranjevanja energije in obnovljivih virov z agregatorji, trgi in sistemskimi operaterji. »Naš sistem podpira agregacijo različnih virov prožnosti in njeno monetizacijo na številnih trgih,« je poudaril Peter Nemček iz CyberGRID.
Današnji, drugi konferenčni dan ponuja panelne razprave na temo aktivnega odjema, inovacij za fizično omrežje, spajanja sektorjev in shranjevanja energije ter naprednih rešitev za zagotavljanje odpornosti omrežja. V slednji bo s predstavitvijo projekta FutureFlow sodeloval tudi Darko Kramar iz družbe ELES, moderirala pa jo bosta Jan Okko Ziegler iz Enela in Ioannis Theologitis iz ENTSO-E. Poleg projekta FutureFlow bodo v tem panelu z vidika razvoja novih tehnologij in načrtovanja omrežja predstavljeni še projekti Migrate, Sogno in Reserve.
Konferenca bo zaključena s predstavitvijo priporočil za oblikovanje investicij v prenosna in distribucijska omrežja, ki omogočajo uresničevanje ciljev COP21, podala jo bo Catarine Sikow-Magny iz Evropske komisije.
Mojca Drevenšek
O avtorju