Energetika

S pomočjo CEC5 do energijsko učinkovitih objektov v javnem sektorju

V Nemčiji poteka prvi sestanek projekta CEC5, v katerem kot partner sodeluje tudi Službe vlade RS za podnebne spremembe.
S pomočjo CEC5 do energijsko učinkovitih objektov v javnem sektorju

Projekt CEC5 je bil odobren v okviru razpisa za strateške projekte Evropskega teritorialnega sodelovanja Central Europe in ga sofinancira tudi ERDF. V projektu sodeluje 14 partnerjev iz Avstrije, Nemčije, Češke, Slovaške, Madžarske, Italije in Slovenije.

Glavni cilji projekta so: spodbuditi nizko energetske gradnje in energetske sanacije ob sočasnem upoštevanju načel trajnostne gradnje, prenos dobrih praks in vzpostavitev sistema za zelena javna naročila na področju nizko energijskih gradenj v javnem sektorju. Gre za enega od prvih projektov, v katerem je zagotovljen denar za sanacijo po enega objekta v vsaki državi partnerja. Vse to pa bo prispevalo tudi k doseganju cilja EU povečati energetsko učinkovitost za  20 odstotkov do leta 2020. (pb)

Polona Bahun
O avtorju