Energetika

SCALAR obeležil 15 let delovanja

EIMV je včeraj pripravil strokovno srečanje, na katerem so obudili spomine na prve korake in razvoj sistema za lociranje atmosferskih razelektritev v realnem času SCALAR.
SCALAR obeležil 15 let delovanja

SCALAR je sistem za lociranje strel, ki v danem trenutku zabeleži kje in kdaj je udarila strela. Sistem je razvila majhna, a predana ekipa raziskovalcev na EIMV pod vodstvom dr. Janka Kosmača. Najprej je z dvema senzorjema pokrival samo območje Slovenije, danes pa deluje v vseevropski mreži senzorjev, ki spremljajo atmosferska dogajanja. Sistem je s svojimi dolgoletnimi meritvami omogočil izdelavo visoko resolucijske karte gostote strel, ki nam pove stopnjo izpostavljenosti določene lokacije pred udarom strel. Začetki lociranja strel segajo v leto 1996, sistem pa je začel obratovati leta 1998. Kot je v pozdravnem nagovoru dejal direktor EIMV dr. Boris Žitnik, pa se razvoj sistema tukaj ni ustavil, saj so razvili številne dodatne storitve v sklopu sistema SCALAR, ki so jih v nadaljevanju predstavili člani razvojne ekipe.

Kvaliteta sistema SCALAR se kaže v naraščajočem številu naročnikov, je poudaril dr. Boris Žitnik. Uporabniki sistema prihajajo iz elektrogospodarstva, meteorologije, prometa, telekomunikacij, zavarovalništva. Prisotni pa so tudi na trgih izven Slovenije. Senzorje imajo tako postavljene na Hrvaškem, v Črni gori, Srbiji in v BiH. Ob tej priložnosti se je zahvalil tudi sodelavcem, ki so s svojim znanjem, trudom in vztrajnostjo dosegli, da je sistem SCALAR zanimiv, napreden in uporabniku prijazen sistem, zato je prepričan, da bo sistem služil njihovim potrebam tudi v prihodnje.

SCALAR je vedno imel željo biti najboljši

Rojstvo sistema SCALAR sega v začetek junija 1998. Gre za visokotehnološki sistem, zato je še toliko bolj pomemben, je v predstavitvi sistema in njegovih 15 let delovanja poudaril dr. Janko Kosmač. Vsak sistem za lociranje strel je sestavljen iz več segmentov: senzorjev za merjenje in procesiranje elektromagnetnih valov, komunikacije za prenos podatkov, procesiranja surovih podatkov s senzorjev, informacijskega sistema za izvajanje osnovnih in naprednih storitev ter uporabniškega segmenta. In slednje je cilj tega sistema. Poleg tehnologije pa je pri sistemu SCALAR pomembna tudi vizija. Zato si je ekipa EIMV zadala, da bo SCALAR storitveno usmerjen, da bo nudil vrhunske storitve s področja atmosferskih razelektritev, da bo sistem tržno usmerjen, da bo razvoj sistema tekel znotraj EIMV, da programske opreme ne bodo prodajali, ampak bo vključena v storitev ter, da bo zanesljivost delovanja prva prioriteta sistema. Vendar pa ni vizije brez idej, je povedal dr. Janko Kosmač in leta 1997 so dobili noro idejo, da bi za prenos podatkov uporabili internet. Nora zato, ker internet tedaj še ni bil tako razvit in ker tega v praksi še nihče ni preizkusil. Na EIMV so se za to odločili kljub temu in izkazalo se je, da je bila odločitev ne samo pravilna, ampak tudi poceni. Ker so bili na EIMV kadrovsko omejeni, intenzivnega marketinga niso mogli izvajati. Zato so se odločili, da bodo storitve dostopne preko brskalnika. To je bilo po mnenju dr. Janka Kosmača ključno, saj so si uporabniki lahko sami v miru ustvarili mnenje o tem sistemu. Sistema pa ne bi bilo brez partnerstev, ki so se stkala v teh 15 letih. Prvi in najbolj zaslužen partner je Eles, saj je bil prvi, ki je zaznal potrebo po takšnem sistemu. Poleg tega pa so tu še: ALDIS, ARSO, Slovenske železnice, elektrodistribucijska podjetja in proizvodna podjetja. Sistem SCALAR je tudi član združenja EUCLID, ki procesira surove podatke ter zagotavlja kakovost in primerljivost podatkov za celotno Evropo. Vanj je vključenih 147 senzorjev, deset držav članic in še 21 držav, ki so pokrite s tem sistemom.

Podatki sistema SCALAR so še kako pomembni za ustrezno dimenzioniranje izolacije daljnovodov, saj sistem omogoča izračune in analize, ki sicer ne bi bili mogoči, je poudaril dr. Stane Vižintin. Le preverjanje na osnovi izračunov preskusov in simulacij, lahko da optimalno končno rešitev.  

Sistem se vseskozi nadgrajuje in izboljšuje

Kot že rečeno, je v sklopu sistema SCALAR več namenskih storitev. Storitev alarmiranja FlashAlarm omogoča zgodnje opozarjanje uporabnikov pred bližajočo se nevihto. To je še zlasti uporabno pri vzdrževanju daljnovodov, prevozu nevarnih snovi in eksplozivnih sredstev. Storitev je namenjena tako profesionalnim uporabnikom (med drugim elektroenergetiki, RTV, Slovenskim železnicam, kontroli zračnega prometa in še mnogim drugim) kot splošni uporabi (športne prireditve, preživljanje prostega časa na prostem). Zato je po besedah Vladimirja Djurice treba vzpostaviti veliko zaupanje uporabnika v storitev alarmiranja.

Spletni kalkulator tveganj oziroma SKAT omogoča izračune tveganja pred udarom strel in je namenjena projektantom električnih inštalacij in strelovodnih zaščit. Po besedah Gorana Mileva sta dva glavna namena te storitve poenostaviti dostop do podatkov o gostoti strel na območju Slovenije in podrobnejša obdelava podatkov za posamezno območje. Uporaben pa je za vse vrste stavb. 

Naslednja storitev je spletna aplikacija Streloisk, ki uporabnikom omogoča vpogled v aktivnost strel na določen datum, znotraj radija 4,5 km od izbrane lokacije. Primarni uporabniki aplikacije so zavarovalnice. Kot je pojasnil Gašper Lakota Jeriček, so bili glavni razlogi za uvedbo vsakoletno višanje števila povpraševanj s strani zavarovalnic o aktivnosti strel ter skrajšanje časa od poizvedbe do pridobitve povratne informacije (poročila) z nekaj dni na največ minuto ali dve. Storitev pa deluje na vseh napravah s spletnim brskalnikom.  

Storitev Korelator pa je namenjena elektroenergetskim podjetjem in omogoča ugotavljanje izpada daljnovodov zaradi udara strel. EIMV poleg teh storitev splošnim uporabnikom nudi tudi mobilno aplikacijo mScalar, s katero lahko na svojem prenosnem telefonu sledijo vremenskim razmeram, nevihtam in strelam. Veliko jo uporabljajo delavci na prostem in športniki, ki s tem lahko lažje predvidijo razmere in se jim ustrezno prilagodijo. Kmalu pa bo na razpolago tudi aplikacija na androidu.

Zadnji razvojni dosežek sistema SCALAR je nov razvojni program FlashLine. Gre za posodobitev sistema SCALAR. Za ta korak so se po besedah dr. Janka Kosmača odločili, ker so v 15-letni življenjski dobi sistema SCALAR nabrali veliko izkušenj, iz katerih vedo kaj potrebujejo pri uporabi storitev sistema, hkrati pa se prilagajajo novim tehničnim zahtevam, ki se pojavljajo pri naročnikih. Cilji posodobitve so: uporaba sodobnih informacijskih tehnologij, sodobno grajeni uporabniški vmesniki, uporaba naprednih GIS tehnologij ter povečati povezljivost in kompatibilnost z drugimi informacijskimi sistemi.

Polona Bahun

Polona Bahun
O avtorju