Hidro energija

Septembrske padavine nekoliko popravile rezultate hidroelektrarn

Hidroelektrarne so septembra v prenosno omrežje oddale 280,4 milijona kilovatnih ur električne energije, kar je bilo za 32 odstotkov več kot isti mesec lani, a še vedno precej pod prvotnimi načrti.

Septembrske padavine nekoliko popravile rezultate hidroelektrarn

Letošnje leto se bo v obratovalna poročila hidroelektrarn verjetno zapisalo kot eno najslabših, saj se obratovalci že vse leto srečujejo z neugodnimi hidrološkimi razmerami. Obilnejše padavine konec septembra so sicer omogočile delno ublažitev dosedanjih slabih proizvodnih rezultatov, čeprav so proizvedene količine električne hidroenergije še vedno precej pod prvotnimi proizvodnimi načrti. Hidroelektrarne na Dravi, Savi in Soči so tako septembra v prenosno omrežje skupno oddale 280,4 milijona kilovatnih ur, kar je bilo za slabo tretjino več kot septembra lani, a hkrati še vedno za 19 odstotkov pod prvotnimi bilančnimi napovedmi. Da bi čim bolj približali proizvodnjo in porabo, so tako morale levji delež k pokrivanju potreb znova prispevati nuklearna elektrarna Krško in termoelektrarna Šoštanj oziroma še nekateri drugi termo objekti, ki so deveti letošnji mesec v prenosno omrežje oddali 655,7 milijona kilovatnih ur električne energije, kar je sicer bilo za dobrih 13 odstotkov manj kot v enakem času lani in tudi za približno enak odstotek pod prvotnimi bilančnimi načrti. Iz domačih proizvodnih virov je bilo tako septembra v prenosno omrežje oddano 936,1 milijona kilovatnih ur električne energije, kar je bilo za 3,3 odstotka manj kot v enakem času lani. Za pokritje vseh potreb smo morali 841,7 milijona kilovatnih ur električne energije oziroma za 3 odstotke več kot lani, tudi uvoziti iz sosednjih elektroenergetskih sistemov.
Čeprav lahko zadnji meseci še popravijo proizvodne bilance hidroelektrarn, pa glede na podatke za prvih devet mesecev rečemo, da bo leto 2022 zapisano kot hidrološko eno slabših. Hidroelektrarne so namreč v prvih devetih letošnjih mesecih v prenosno omrežje prispevale »le« 2 milijardi 133,3 milijona kilovatnih ur električne energije, kar je bilo slabih 58 odstotkov lanskih količin, dejanska proizvodnja pa je bila tudi za 34,5 odstotka slabša od sprva načrtovane z elektroenergetsko bilanco.

Brane Janjič
O avtorju