Energetika

Slovensko podjetje Resalta pridobilo šest milijonov evrov evropskih sredstev

Denar bo namenjen za nadaljnji razvoj neodvisnih energetskih storitev in rešitev na področju energije iz obnovljivih virov.
Slovensko podjetje Resalta pridobilo šest milijonov evrov evropskih sredstev

Naložba se bo financirala z jamstvom Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), ki sodi v okvir Junckerjevega naložbenega načrta za Evropo.

Evropski investicijski sklad (EIF) bo Resalti, inovativni slovenski ponudnici rešitev za izboljšanje energijske učinkovitosti, zagotovil šest milijonov evrov novega lastniškega kapitala. Z njegovo pomočjo bo podjetje preraslo zagonsko fazo ter začelo izvajati poslovni načrt, s katerim bo postalo pomemben ponudnik neodvisnih energetskih storitev in rešitev na področju energije iz obnovljivih virov, kar bo pozitivno vplivalo na slovensko gospodarstvo in gospodarstvo EU, pa tudi na okolje. Polovico zneska za dokapitalizacijo bo prispeval skupni instrument Evropskega investicijskega sklada in Slovenske izvozne in razvojne banke (SID), polovico pa bolgarski investicijski sklad BlackPeak Capital in zasebni vlagatelji.

Podjetje trenutno sodeluje s posamezniki, podjetji in občinami v Sloveniji, Bolgariji, na Hrvaškem, Češkem, v Italiji, Makedoniji, Črni gori in Srbiji pri zmanjševati emisij in porabe energije ter varčevanju pri stroških, povezanih z energijo.

Po zaslugi jamstva iz proračuna EU v okviru Junckerjevega naložbenega načrta za Evropo bo lahko Resalta še naprej prispevala k energijsko učinkoviti in okolju prijazni Evropi. Podjetje je do danes razvilo in izvedlo rešitve, s katerimi je bilo prihranjene 300 GWh električne energije, letne emisije CO2 pa so se zmanjšale za 30 tisoč ton, kar je primerljiv učinek zasaditvi 3 400 hektarov gozda.

Resalta, ki so jo ustanovile pomembnejše slovenske družbe – Gorenje, Geoplin in Energetika Ljubljana – bo ob povečanju ponudbe energetskih storitev razvijala tudi nove rešitve na področju obnovljivih virov energije. Kot je znano, je prispevku podjetja k zmanjšanju emisij v okviru projekta Mestne občine Ljubljana za energetsko prenovo objektov Evropska komisija kot najboljšemu projektu na področju energetskih storitev nedavno podelila tudi evropsko nagrado za energetske storitve European Energy Service Award.

Evropski komisar za podnebne ukrepe in energijo Miguel Arias Cañete je dejal, da Junckerjev načrt s svojo naložbeno močjo prispeva k doseganju ciljev EU glede rabe čiste energije. Tako podpira zelo obetavno slovensko zagonsko podjetje Resalta pri rasti, inovacijah in razvoju rešitev na področju energije iz obnovljivih virov. Ob tem je izrazil upanje, da bodo Resaltinemu zgledu sledila tudi druga slovenska inovativna podjetja in izkoristila priložnost, ki jo ponuja Junckerjev načrt.

Direktor Resalte Luka Komazec je povedal, da je naložba iz Evropskega investicijskega sklada pomemben korak pri razvoju Resalte. Zaupanje, ki jim je bilo izkazano, pa potrjuje pomembno vlogo, ki jo imajo neodvisne družbe pri razvoju energijske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Zahvaljujoč tej naložbi bodo lahko razvili številne nove projekte, ki jih načrtujejo, in veselijo se naslednje faze rasti Resalte, za katero so prepričani, da bo imela pomemben in trajen učinek na energetsko podobo regije.

Polona Bahun
O avtorju