Energetika

Smernice odpravljajo številne nejasnosti

Evropska komisija je objavila smernice dobrih praks za pomoč pri izvajanju direktive EU za energijsko učinkovitost.
Smernice odpravljajo številne nejasnosti

Direktiva namreč med drugim zahteva postavitev posameznih merilnih naprav, toplotnih števcev ali delilnikov stroškov ogrevanja v večstanovanjskih stavbah ali nestanovanjskih stavbah, ki imajo daljinsko  ogrevanje/hlajenje ali vročevodni sistem. To posameznemu potrošniku omogoča plačalo lastne porabe, s tem pa jih spodbuja k večji energijski učinkovitosti. Rezultat tovrstnega obnašanja ni le prihranek pri stroških posameznika, pač pa znatne prihranke energije za stavbo kot celoto.

Smernice odločevalcem, lastnikom in upravljalcem stavb svetujejo, kako naj  določijo, za katere stavbe izvajanje te direktive ni obvezno, ker namestitev merilnikov ni tehnično izvedljiva oz. stroškovno učinkovita.

Direktiva obravnava tudi vprašanje, kako pri porabi posameznih stanovalcih kot pri stavbi kot celoti najbolje upoštevati energijsko učinkovitost pri obračun potrošnikov. Kot ugotavlja Evropska komisija, so pravila za razdelitev stroškov, ki se porabnikom zdijo pravična in pregledna, ključnega pomena za nemoteno uvedbo merilnikov v stavbah, kjer so izračuni za energijo prej temeljili na osnovi različnih kriterijev, kot je izračun v sorazmerju z deležem skupne tlorisne površine stavbe posameznega plačnika.

Tovrstni merilniki so poleg drugih ukrepov za izboljšanje energijske učinkovitosti stavb, le eden izmed načinov varčevanja z energijo.

Osnova novim smernicam je bil junija lani objavljen osnutek le-teh, končna verzija pa je bila izdelana na osnovi vrste delavnic s predstavniki nacionalnih organov in zainteresiranih javnosti.

Polona Bahun
O avtorju