Energetika

Srečanje dispečerjev: odziv in ukrepi ob poplavah

Operativni delavci v centrih vodenja Skupine Gen, Skupine HSE in republiškega centra vodenja Eles so na skupnem srečanju obravnavali odzivanje ob avgustovskih poplavah.

Srečanje dispečerjev: odziv in ukrepi ob poplavah

V Informacijskem središču Gen so gostili srečanje operativnega osebja centrov vodenja Skupine Gen in Skupine HSE ter republiškega centra vodenja Eles. Osrednja tema predstavitev in razprav so bila dogajanja ob avgustovskih hudih poplavah, ki so operaterje in dispečerje v vseh centrih vodenja postavile pred zahtevne preizkušnje, narekovale ustrezne priprave ter izredno hitro in odgovorno ukrepanje.

Kot ob tem sporočajo iz skupine Gen, so ob srečanju predstavili ukrepe, ki so jih ekipe operaterjev hidroelektrarn na Savi izvajale za pripravo bazenov na varen prehod visokovodnega vala in sinhrono prevajanje vode. Posebna pozornost je bila namenjena predstavitvi visokovodnega razbremenilnika pretočne akumulacije HE Brežice, ki je bil aktiviran prvič od izgradnje in je s polnjenjem retenzijskih površin na območju Vrbine pomagal ublažiti visokovodni val proti Brežicam.

Izpostavili so, da so tako na savskih kot na dravskih hidroelektrarnah imeli veliko dela tudi z ogromnimi količinami plavja, mulja in drugih nečistoč, ki so jih v reke prinašali zlasti pritoki s poplavljenih območij. Ob tem so poudarili, da nedavne izkušnje s poplavnimi valovi zlasti na reki Savi, v manjši meri pa tudi na Dravi in Soči, potrjujejo pomen nenehnih usposabljanj, v okviru katerih se operativno osebje na posebnih simulatorjih uči in preizkuša hitrost in ustreznost odzivov v različnih situacijah.

Dodajajo še, da je usklajenost v skupnih akcijah vseskozi tudi vodilo dela sistemskega operaterja prenosnega omrežja, družbe Eles, prav tako pa tudi sodelovanje na evropski ravni, saj je elektroenergetski sistem Slovenije zelo tesno povezan z evropskim. Optimizirano delovanje iz združenega republiškega centra vodenja v Beričevem operaterjem omogoča boljši nadzor nad omrežjem in uporabo natančnejših podatkov za še optimalnejšo upravljanje elektroenergetskega sistema, tako ob normalnih obratovalnih pogojih kot tudi boljše obvladovanje v kritičnih razmerah. kp

povzeto po sporočilu za javnost
O avtorju