Energetika

Stikališče v RTP Radovljica bodo temeljito prenovili

Obnova 110 kV stikališča v RTP Radovljica poteka od leta 2016. Tu bodo septembra začeli z montažo GIS-stikališča in kabelskih povezav.
Stikališče v RTP Radovljica bodo temeljito prenovili

RTP 110/20 kV Radovljica je bila zgrajena leta 1978. Obsega krajevno nadzorništvo, ločeno 20 kV stikališče ter prostozračno 110 kV stikališče s pripadajočima transformatorjema 110/20 kV. Večji del primarne 110 kV opreme, vključno s kovinsko konstrukcijo (portali, podstavki) ter z betonskimi temelji portalov in podstavkov, je star skoraj 40 let in je zato na robu življenjske dobe, je glede potrebe po revitalizaciji omenil vodja projekta Tomaž Sitar iz družbe Elektro Gorenjska (Elgo, 30. junij 2017). 

»Po izkušnjah zaposlenih v Elektru Gorenjska in drugih slovenskih distribucijah ter v Evropi optimalna rekonstrukcija obsega izgradnjo novega nadomestnega 110 kV GIS-stikališča v bližini ali ob obstoječem prostozračnem 110 kV stikališču. Tak način omogoča nemoteno obratovanje energetskih objektov in neprekinjeno oskrbo uporabnikov v času prenove. Nova zgradba 110 kV GIS-stikališča bo tako locirana med obstoječim prostozračnim stikališčem in krajevnim nadzorništvom. V njej bo novo 110 kV GIS-stikališče v kovinsko oklopljeni izvedbi z izolacijskim plinom SF6 z vsemi pripadajočimi pomožnimi napravami, vključno s sekundarno opremo,« pojasnjuje Tomaž Sitar. 

Uporabili tehnologijo jet-grouting

Stavba novega stikališča, vključno s kletjo, se gradi v bližini obstoječega prostozračnega 110 kV stikališča. Pred začetkom glavnih gradbenih del so izvedli pripravljalna dela. Zaščitili so gradbeno jamo, pri čemer so uporabili tehnologijo jet-grouting. Najprej so zvrtali vrtine premera 12 cm in globine 6 m na širino 70 cm, v katere so vgradili armaturne rebraste palice. Le-te so na koncu zalili z injekcijsko maso. Po opravljenem izkopu so stene utrdili z armaturo, s premazom ter s toplotno in hidroizolacijo. 

Stikališče kljub obnovi nemoteno obratuje 

Rekonstrukcija obsega tudi izgradnjo novih kabelskih kinet za 110 kV kable, ki bodo potekale od novega GIS-stikališča do obstoječih energetskih transformatorjev. V času gradnje mora obstoječe stikališče nemoteno obratovati, zato so zgradili začasni zaščitni »tunel«, s katerim zagotavljajo varno delo v bližini in pod visokonapetostnimi napravami.

V tem času je del obnovitvenih del v zaključevanju. Septembra bodo po besedah Sitarja začeli z montažo GIS-stikališča in kabelskih povezav, oktobra pa sekundarne opreme. Konec leta bodo sledili zagonski in funkcionalni preizkusi celotne opreme, priključitev na omrežje in pričetek poskusnega obratovanja. Zaključek rekonstrukcije z izvedenim tehničnim pregledom in pridobitvijo uporabnega dovoljenja pa je predviden do sredine leta 2018.

Miro Jakomin
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.